Corvos mariños marcados con aneis no Parque Nacional 1994-2014


Corvos mariños (Phalacrocorax aristotelis) marcados con aneis no Parque Nacional entre 1994 e 2014. European shags ringed at the National Park of the Atlantic Islands of Galicia 1994-2014.


Datos orixinais máis completos ao dispor no repositorio do CSIC pódense baixar picando eiqui. The complete database can be downloaded from the CSIC repository by ckicking here.


Fonte dos datos: Oro, Álvarez e Velando 2018
Data source: Oro, Álvarez and Velando 2018


 

CODIGO ANEL METÁLICO CODIGO ANEL PVC ILLA DATA DA MARCAXE IDADE SEXO COHORTE
9.014.522 A0A CiesFaro 02-may-1994 3 2
9.014.523 AFH CiesFaro 02-may-1994 1 2 1.994
9.014.524 AFK CiesFaro 02-may-1994 1 2 1.994
9.014.526 AFP CiesFaro 02-may-1994 1 9 1.994
9.014.527 AFT CiesFaro 02-may-1994 1 9 1.994
9.014.529 AFR CiesFaro 02-may-1994 1 9 1.994
9.014.530 AFM CiesFaro 02-may-1994 1 9 1.994
9.014.532 AFX CiesFaro 02-may-1994 1 1 1.994
9.014.533 AFZ CiesFaro 02-may-1994 1 2 1.994
9.022.116 AFN CiesFaro 13-may-1994 1 9 1.994
9.014.535 AHT CiesFaro 17-may-1994 1 9 1.994
9.014.536 AHZ CiesFaro 17-may-1994 1 9 1.994
9.014.537 AHS CiesFaro 17-may-1994 1 9 1.994
9.014.538 AHP CiesFaro 17-may-1994 1 2 1.994
9.014.539 A0L CiesFaro 17-may-1994 1 2 1.994
9.014.540 AHN CiesFaro 17-may-1994 1 9 1.994
9.014.541 AHB CiesFaro 17-may-1994 1 9 1.994
9.014.542 AHF CiesFaro 17-may-1994 1 9 1.994
9.014.543 AHD CiesFaro 17-may-1994 1 9 1.994
9.014.544 A4M CiesFaro 18-may-1994 1 9 1.994
9.014.545 AHY CiesFaro 18-may-1994 1 9 1.994
9.014.547 AFW CiesFaro 20-may-1994 1 9 1.994
9.014.548 AFL CiesFaro 20-may-1994 1 9 1.994
9.014.549 AHA CiesFaro 20-may-1994 1 1 1.994
9.014.550 AHE CiesFaro 20-may-1994 1 9 1.994
9.014.551 AHM CiesFaro 20-may-1994 1 9 1.994
9.014.552 AFS CiesFaro 20-may-1994 1 2 1.994
9.014.553 AFU CiesFaro 20-may-1994 1 1 1.994
9.014.554 A2L CiesFaro 21-may-1994 1 2 1.994
9.014.555 AHH CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.556 AHU CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.557 A0F CiesFaro 21-may-1994 3 1
9.014.558 AHW CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.559 AHK CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.560 AHI CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.561 A0G CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.562 A4V CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.563 A4O CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.564 A0V CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.565 A0Y CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.566 A0N CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.567 A5A CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.568 A0K CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.569 A0T CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.573 A2P CiesFaro 21-may-1994 1 1 1.994
9.014.574 A3B CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.575 A0M CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.576 A0S CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.577 A0X CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.578 A0P CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.579 A0U CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.580 A0J CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.581 A1A CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.582 A1B CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.583 A1C CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.584 A1D CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.585 A1E CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.586 A1G CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.587 A1F CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.588 A1H CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.589 A1J CiesFaro 26-may-1994 1 2 1.994
9.014.591 A1K CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.592 A1L CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.593 A1M CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.594 A1N CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.595 A1P CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.596 A1R CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.597 A1S CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.598 A1T CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.599 A1U CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.600 A1X CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.018.301 A1Y CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.018.302 A1Z CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.018.303 A3X CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.018.304 A3V CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.018.305 A2A CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.018.306 A3Y CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.018.307 A2D CiesFaro 27-may-1994 1 9 1.994
9.018.308 A2C CiesFaro 27-may-1994 1 9 1.994
9.018.309 A2E CiesFaro 27-may-1994 1 9 1.994
9.018.310 A2F CiesFaro 27-may-1994 1 9 1.994
9.018.311 A2G CiesFaro 27-may-1994 1 9 1.994
9.018.330 A2B CiesFaro 05-jun-1994 1 9 1.994
9.018.331 A2H CiesFaro 05-jun-1994 1 9 1.994
9.018.332 A2J CiesFaro 05-jun-1994 1 9 1.994
9.018.333 A2K CiesFaro 05-jun-1994 1 9 1.994
9.018.334 A2M CiesFaro 05-jun-1994 1 9 1.994
9.018.335 A2N CiesFaro 05-jun-1994 1 9 1.994
9.018.262 A3S CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.263 A3T CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.264 A3O CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.336 A2U CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.337 A2Y CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.338 A2X CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.339 A3A CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.340 A3C CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.341 A3E CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.342 A3G CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.343 A3H CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.344 A3J CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.345 A3K CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.346 A3L CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.347 A3M CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.348 A3N CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.349 A3P CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.350 A3R CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.265 A3Z CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.266 A4A CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.267 A4B CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.268 A4C CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.269 A4D CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.270 A4E CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.271 A4F CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.272 A4G CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.273 A4H CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.274 A4J CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.275 A4K CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.276 A4L CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.277 A4N CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.278 A4P CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.279 A4R CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.280 A4S CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.281 A4T CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.282 A4Y CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.283 A4Z CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.284 A5B CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.285 A5C CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.286 A5D CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.287 A5E CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.288 A5F CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.289 A5G CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.411 AHL CiesFaro 11-abr-1995 3 2
9.018.581 PA0M CiesFaro 26-abr-1995 3 2
9.018.551 A6A CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.552 A6B CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.554 ANJ CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.555 ANP CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.557 ANE CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.559 A9B CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.561 A6C CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.562 A6D CiesFaro 05-may-1995 1 2 1.995
9.018.563 A6E CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.564 AJL CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.565 AJG CiesFaro 05-may-1995 1 1 1.995
9.018.566 AJK CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.572 A6K CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.573 A6L CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.574 A6M CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.575 A6N CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.576 A6U CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.577 A6T CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.582 A6J CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.578 A6V CiesFaro 06-may-1995 1 9 1.995
9.018.579 A6P CiesFaro 06-may-1995 1 9 1.995
9.018.580 A6R CiesFaro 06-may-1995 1 9 1.995
9.018.583 A6S CiesFaro 06-may-1995 1 9 1.995
9.018.584 A6X CiesFaro 06-may-1995 1 9 1.995
9.018.432 A6Y CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.433 A6Z CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.434 A7A CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.435 A7B CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.436 A7C CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.437 A7D CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.438 A7E CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.439 A7F CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.440 A7G CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.441 A7H CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.442 A7K CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.443 A7J CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.444 A7L CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.445 A7M CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.446 A7N CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.447 A7P CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.448 A7R CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.449 A7S CiesFaro 17-may-1995 1 2 1.995
9.018.450 A7T CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.601 A7V CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.602 A7X CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.603 A7U CiesFaro 17-may-1995 3 1
9.018.604 A7Y CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.605 A7Z CiesFaro 17-may-1995 1 1 1.995
9.018.606 A8B CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.607 A8C CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.608 A8D CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.609 A8K CiesFaro 17-may-1995 2 2 1.993
9.018.610 A8E CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.611 A8F CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.560 A9A CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.612 A8J CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.613 A8L CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.614 A8M CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.615 A8N CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.616 A8G CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.617 A8H CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.618 A8P CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.619 A8R CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.620 A8S CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.621 A8U CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.622 A8T CiesFaro 18-may-1995 1 2 1.995
9.018.623 A8V CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.624 A8X CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.625 A8Y CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.626 A8Z CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.627 A9C CiesFaro 18-may-1995 1 2 1.995
9.018.628 A9D CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.629 A9E CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.630 A9F CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.631 A9G CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.632 A9J CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.633 A9K CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.634 A9H CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.635 A9P CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.636 A9M CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.637 A9X CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.638 A9Z CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.639 A9S CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.640 A9N CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.641 ALP CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.642 ALS CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.643 ALB CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.644 ALF CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.645 ALX CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.646 AKJ CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.647 ALZ CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.648 ALA CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.649 ALG CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.650 ALC CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.013.083 A9V CiesFaro 27-may-1995 2 1 1.993
9.019.801 AKZ CiesFaro 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.802 AKG CiesFaro 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.803 ALT CiesFaro 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.804 ALY CiesFaro 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.805 AKN CiesFaro 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.806 ALJ CiesFaro 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.807 AKV CiesFaro 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.808 AKL CiesFaro 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.809 AKM CiesFaro 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.662 APC CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.663 APV CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.664 ASS CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.665 AST CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.666 ASY CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.667 ASZ CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.668 ASL CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.669 ASP CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.855 ANF CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.856 AMY CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.857 AMZ CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.858 AMK CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.859 AKR CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.860 AMC CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.861 AMD CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.863 AMJ CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.864 AMP CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.865 AMT CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.866 AMS CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.867 AMA CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.868 AML CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.869 AMM CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.870 AMN CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.871 AMB CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.872 AMF CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.873 AMU CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.874 AMH CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.877 AMV CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.878 AMX CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.879 AMG CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.881 AME CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.882 APT CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.884 APY CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.885 APK CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.886 APM CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.887 APF CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.888 APS CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.889 APU CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.890 ARK CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.891 APA CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.892 APR CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.893 APX CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.894 APN CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.895 APG CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.896 APZ CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.897 APH CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.898 APE CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.899 APP CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.900 APL CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.670 ANA CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.671 ANC CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.672 ANS CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.673 ANB CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.674 ANX CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.676 ANV CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.677 ANM CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.678 ANN CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.679 ANU CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.680 ANH CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.681 ASC CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.682 ASG CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.683 ASH CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.684 ASM CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.685 ASJ CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.686 ALL CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.687 ASF CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.688 ASD CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.689 ASX CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.690 ASK CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.691 ASV CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.811 AKH CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.812 AKK CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.813 AKC CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.814 AKF CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.815 AKY CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.817 AKU CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.818 AKB CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.819 AKP CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.820 AKR* CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.821 AKX CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.822 AKT CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.823 AKA CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.824 ALK CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.825 ALH CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.826 ALE CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.827 ALR CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.828 AKE CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.829 ALU CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.830 ALM CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.831 ALD CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.832 ALN CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.833 A9Y CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.834 A9L CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.835 A9U CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.836 A9R CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.837 A9T CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.838 AJM CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.839 AJA CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.840 AJU CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.841 AJF CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.842 AJV CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.843 AJY CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.844 AJH CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.845 AJD CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.846 AJZ CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.847 AJN CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.848 AJJ CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.849 AJS CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.851 AJB CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.852 AJX CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.853 AJP CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.854 AJT CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.956 ASB CiesFaro 15-jun-1995 1 9 1.995
9.019.957 ASA CiesFaro 15-jun-1995 1 9 1.995
9.019.958 ASE CiesFaro 15-jun-1995 3 1
9.019.959 ASR CiesFaro 15-jun-1995 1 9 1.995
9.019.961 ASU CiesFaro 15-jun-1995 1 9 1.995
9.019.962 ANT CiesFaro 15-jun-1995 1 9 1.995
9.019.963 ANK CiesFaro 16-jun-1995 1 9 1.995
9.019.964 ANG CiesFaro 16-jun-1995 1 9 1.995
9.019.965 AND CiesFaro 16-jun-1995 1 9 1.995
9.019.966 ANY CiesFaro 16-jun-1995 1 9 1.995
9.019.967 ATZ CiesFaro 16-jun-1995 1 9 1.995
9.019.968 ATA CiesFaro 16-jun-1995 1 9 1.995
9.019.969 ATE CiesFaro 16-jun-1995 1 9 1.995
9.019.970 ATP CiesFaro 01-abr-1996 3 1
9.019.971 ATX CiesFaro 01-abr-1996 3 2
9.019.972 ATC CiesFaro 02-abr-1996 3 2
9.019.973 ATG CiesFaro 02-abr-1996 3 2
9.019.974 ATT CiesFaro 03-abr-1996 3 2
9.019.975 ATH CiesFaro 03-abr-1996 3 1
1 AUA CiesFaro 18-abr-1996 3 9
9.019.976 AUL CiesFaro 18-abr-1996 3 2
9.019.977 AUN CiesFaro 18-abr-1996 3 2
9.019.978 AUM CiesFaro 18-abr-1996 3 1
9.019.981 AUB CiesFaro 18-abr-1996 3 2
9.019.983 ATV CiesFaro 19-abr-1996 1 9 1.996
9.019.986 AUP CiesFaro 20-abr-1996 3 2
9.019.989 AUU CiesFaro 20-abr-1996 3 2
9.019.990 AUX CiesFaro 22-abr-1996 3 2
9.019.991 AUR CiesFaro 22-abr-1996 3 1
9.019.992 AUV CiesFaro 22-abr-1996 3 1
9.019.993 AUE CiesFaro 22-abr-1996 3 1
9.019.995 ABT CiesFaro 23-abr-1996 1 2 1.996
2 AUY CiesFaro 24-abr-1996 3 2
9.019.982 BBE CiesFaro 25-abr-1996 1 1 1.996
9.022.026 AUF CiesFaro 25-abr-1996 1 1 1.996
9.022.027 ATY CiesFaro 25-abr-1996 1 1 1.996
9.022.040 AEP CiesFaro 25-abr-1996 1 2 1.996
9.022.043 ABE CiesFaro 25-abr-1996 1 1 1.996
9.022.044 ACB CiesFaro 25-abr-1996 1 1 1.996
9.022.034 AYZ CiesFaro 26-abr-1996 1 2 1.996
9.022.025 AUC CiesFaro 28-abr-1996 1 2 1.996
9.022.032 AXP CiesFaro 29-abr-1996 1 1 1.996
9.022.033 AVX CiesFaro 29-abr-1996 1 2 1.996
9.022.014 AUJ CiesFaro 02-may-1996 1 1 1.996
9.022.037 BBS CiesFaro 02-may-1996 1 1 1.996
9.022.038 AUS CiesFaro 02-may-1996 1 2 1.996
9.019.984 AUD CiesFaro 03-may-1996 1 1 1.996
9.019.985 ATM CiesFaro 03-may-1996 1 1 1.996
9.022.013 AVZ CiesFaro 03-may-1996 1 1 1.996
9.022.007 BBA CiesFaro 04-may-1996 1 1 1.996
9.022.015 ATN CiesFaro 04-may-1996 1 2 1.996
9.022.023 AVL CiesFaro 04-may-1996 1 2 1.996
9.022.028 AVS CiesFaro 04-may-1996 1 1 1.996
9.022.152 BBZ CiesFaro 04-may-1996 1 1 1.996
9.022.179 AVY CiesFaro 04-may-1996 1 2 1.996
9.022.017 ATU CiesFaro 06-may-1996 1 2 1.996
9.022.018 ATS CiesFaro 06-may-1996 1 2 1.996
9.022.019 ATJ CiesFaro 06-may-1996 1 1 1.996
9.022.021 AUK CiesFaro 06-may-1996 1 2 1.996
9.022.029 AVE CiesFaro 06-may-1996 1 1 1.996
9.022.030 AVK CiesFaro 06-may-1996 1 2 1.996
9.022.031 AVM CiesFaro 06-may-1996 1 1 1.996
9.022.039 AVD CiesFaro 07-may-1996 1 9 1.996
9.022.001 BBF CiesFaro 08-may-1996 1 1 1.996
9.022.016 ATB CiesFaro 08-may-1996 1 1 1.996
9.022.020 ATD CiesFaro 08-may-1996 1 1 1.996
9.022.084 AKS CiesFaro 08-may-1996 1 1 1.996
9.022.162 ATL CiesFaro 08-may-1996 1 2 1.996
9.022.163 AVC CiesFaro 08-may-1996 1 2 1.996
9.022.180 AVN CiesFaro 08-may-1996 1 1 1.996
9.022.183 AVP CiesFaro 08-may-1996 1 2 1.996
9.022.185 ATK CiesFaro 08-may-1996 1 2 1.996
9.022.161 ATR CiesFaro 09-may-1996 1 2 1.996
9.022.181 AVT CiesFaro 09-may-1996 1 2 1.996
9.022.108 BCA CiesFaro 10-may-1996 1 2 1.996
9.012.165 AVB CiesFaro 11-may-1996 1 1 1.996
9.022.176 ATF CiesFaro 11-may-1996 1 9 1.996
9.022.178 AVG CiesFaro 11-may-1996 1 1 1.996
9.022.198 BBV CiesFaro 11-may-1996 1 2 1.996
9.022.113 AEF CiesFaro 12-may-1996 1 1 1.996
9.022.164 AVV CiesFaro 12-may-1996 1 2 1.996
9.022.166 ADE CiesFaro 12-may-1996 1 2 1.996
9.022.167 ACT CiesFaro 12-may-1996 1 2 1.996
9.022.105 BBR CiesFaro 13-may-1996 1 1 1.996
9.022.195 BBT CiesFaro 13-may-1996 1 2 1.996
9.022.115 ABR CiesFaro 14-may-1996 1 2 1.996
9.022.117 ACE CiesFaro 14-may-1996 1 2 1.996
9.022.118 ADP CiesFaro 18-may-1996 1 2 1.996
9.022.109 AOH CiesFaro 19-may-1996 1 2 1.996
9.022.110 AFC CiesFaro 19-may-1996 1 2 1.996
9.022.131 BBN CiesFaro 06-jun-1996 1 9 1.996
9.022.301 B9H CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.302 B9K CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.303 B9J CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.304 B9L CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.305 B9M CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.306 B9N CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.307 B9P CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.308 B9R CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.309 B9S CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.310 B9T CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.311 B9U CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.312 B9V CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.313 B9X CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.314 B9Y CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.315 B9Z CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.316 BBB CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.317 BBC CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.318 BBD CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.319 BBG CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.320 BBH CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.321 BBJ CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.322 BBL CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.323 BBM CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.324 BBP CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.383 BAL CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.384 BAM CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.385 BAN CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.386 BAP CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.387 BAS CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.388 BAT CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.389 BAU CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.390 BAV CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.391 BAX CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.392 BAY CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.393 BAZ CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.394 B9A CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.395 B9B CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.396 B9C CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.397 B9D CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.398 B9E CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.399 B9F CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.400 B9G CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.041 ABC CiesFaro 26-jul-1996 1 1 1.996
9.022.332 BCS CiesFaro 21-abr-1997 3 2 1.997
9.022.333 BCT CiesFaro 21-abr-1997 1 9 1.997
9.022.334 BCU CiesFaro 21-abr-1997 1 9 1.997
9.022.335 BCR CiesFaro 21-abr-1997 1 9 1.997
9.022.336 BCX CiesFaro 21-abr-1997 1 9 1.997
9.022.251 BCH CiesFaro 24-abr-1997 1 2 1.997
9.022.252 BCF CiesFaro 24-abr-1997 1 9 1.997
9.022.253 BFT CiesFaro 24-abr-1997 1 9 1.997
9.022.254 BFF CiesFaro 24-abr-1997 1 1 1.997
9.022.255 BFN CiesFaro 24-abr-1997 1 2 1.997
9.022.256 BFL CiesFaro 24-abr-1997 1 2 1.997
9.022.257 BFD CiesFaro 24-abr-1997 1 9 1.997
9.022.258 BFE CiesFaro 24-abr-1997 1 2 1.997
9.022.259 BFB CiesFaro 24-abr-1997 1 1 1.997
9.022.260 BFC CiesFaro 24-abr-1997 1 2 1.997
9.022.261 BFU CiesFaro 24-abr-1997 1 1 1.997
9.022.262 BFH CiesFaro 24-abr-1997 1 1 1.997
9.022.263 BFY CiesFaro 24-abr-1997 1 2 1.997
9.022.264 BFJ CiesFaro 24-abr-1997 1 2 1.997
9.022.265 BFV CiesFaro 24-abr-1997 1 2 1.997
9.022.266 BFS CiesFaro 24-abr-1997 1 1 1.997
9.022.267 BFR CiesFaro 24-abr-1997 1 1 1.997
9.022.268 BFK CiesFaro 24-abr-1997 1 2 1.997
9.022.270 BFG CiesFaro 24-abr-1997 1 1 1.997
9.022.338 BCZ CiesFaro 22-may-1997 1 2 1.997
9.022.339 BCN CiesFaro 22-may-1997 1 9 1.997
9.022.340 BCM CiesFaro 22-may-1997 1 9 1.997
9.022.341 BCP CiesFaro 22-may-1997 1 9 1.997
9.022.343 BCB CiesFaro 22-may-1997 1 2 1.997
9.022.344 BCE CiesFaro 22-may-1997 1 9 1.997
9.022.345 BCC CiesFaro 22-may-1997 1 2 1.997
9.022.346 BCD CiesFaro 22-may-1997 1 2 1.997
9.022.347 BCK CiesFaro 22-may-1997 1 2 1.997
9.022.348 ACL CiesFaro 22-may-1997 1 2 1.997
9.022.350 BCG CiesFaro 22-may-1997 1 2 1.997
9.022.342 BCV CiesFaro 23-may-1997 1 9 1.997
9.022.271 BNB CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.272 BFP CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.273 BNK CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.274 BFZ CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.275 BRK CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.276 BRE CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.277 BPC CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.278 BPV CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.279 BRS CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.280 BNP CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.281 BPL CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.282 BPB CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.283 BRY CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.284 BRV CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.285 BPM CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.286 BND CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.287 BNF CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.288 BNC CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.289 BNM CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.290 BPS CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.291 BRG CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.292 BRX CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.293 BRD CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.294 BNN CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.295 BPJ CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.296 BPY CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.297 BRL CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.298 BPZ CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.299 BPR CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.300 BRU CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.089 BTX CiesFaro 12-abr-2001 3 9 2.001
9.022.090 BSD CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.091 BUS CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.092 BSP CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.093 BUF CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.094 BUA CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.096 BTF CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.097 BUN CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.099 BTT CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.100 BSU CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.201 BRZ CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.202 BUT CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.203 BTP CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.204 BTJ CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.205 BUX CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.206 BYK CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.207 BUK CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.208 BUB CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.209 BTG CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.210 BSE CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.211 BSA CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.212 BTE CiesFaro 01-jun-2001 1 2 2.001
9.022.213 BSY CiesFaro 01-jun-2001 1 1 2.001
9.022.214 BUE CiesFaro 01-jun-2001 1 1 2.001
9.022.215 BNR CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.216 BSL CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.217 BSZ CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.218 BRN CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.219 BSC CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.220 BSR CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.221 BSH CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.222 BSM CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.223 BTS CiesFaro 02-jun-2001 1 1 2.001
9.022.224 BUP CiesFaro 02-jun-2001 1 1 2.001
9.022.225 BUU CiesFaro 02-jun-2001 1 2 2.001
9.022.226 BUZ CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.227 BSB CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.228 BUY CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.230 BTB CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.231 BSV CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.232 BTV CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.233 BTR CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.234 BTU CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.235 BUR CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.236 BUG CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.237 BSG CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.238 BTN CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.239 BML CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.240 BTA CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.241 BUV CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.242 BUL CiesFaro 02-jun-2001 1 2 2.001
9.022.243 BSX CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.244 BUM CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.246 BJD CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.247 BJT CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.249 BJZ CiesFaro 09-jun-2001 1 1 2.001
9.022.250 BJK CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.457 BJC CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.458 BJH CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.459 BJR CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.460 BJE CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.461 BJF CiesFaro 09-jun-2001 2 2 1.999
9.022.462 BJY CiesFaro 09-jun-2001 3 2 2.001
9.022.463 BJB CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.464 BLK CiesFaro 09-jun-2001 1 1 2.001
9.022.465 BLP CiesFaro 09-jun-2001 1 1 2.001
9.022.466 BHH CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.467 BHL CiesFaro 09-jun-2001 1 1 2.001
9.022.468 BHB CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.469 BHT CiesFaro 09-jun-2001 1 2 2.001
9.022.471 BHI CiesFaro 09-jun-2001 1 1 2.001
9.022.472 BJV CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.473 BHX CiesFaro 09-jun-2001 1 1 2.001
9.022.474 BJG CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.475 BJU CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.476 BJM CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.478 BJA CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.479 BJS CiesFaro 09-jun-2001 1 2 2.001
9.022.480 BJP CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.481 BJX CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.482 BLL CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.483 BJJ CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.484 BLY CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.485 BLR CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.486 BHA CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.487 BLJ CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.038.264 BXM CiesFaro 11-jun-2002 1 2 2.002
9.038.265 BXF CiesFaro 11-jun-2002 1 2 2.002
9.038.266 BXB CiesFaro 11-jun-2002 1 2 2.002
9.038.267 BVE CiesFaro 11-jun-2002 1 2 2.002
9.038.268 BXD CiesFaro 11-jun-2002 1 2 2.002
9.038.269 BVC CiesFaro 11-jun-2002 1 1 2.002
9.038.270 BXR CiesFaro 11-jun-2002 1 1 2.002
9.038.272 BV4 CiesFaro 11-jun-2002 1 9 2.002
9.038.273 BVV CiesFaro 11-jun-2002 1 1 2.002
9.038.274 BVT CiesFaro 11-jun-2002 1 2 2.002
9.038.275 BVH CiesFaro 11-jun-2002 1 1 2.002
9.038.276 BVU CiesFaro 11-jun-2002 1 2 2.002
9.038.277 BUD CiesFaro 11-jun-2002 1 2 2.002
9.038.278 BVP CiesFaro 12-jun-2002 1 9 2.002
9.038.279 BVN CiesFaro 12-jun-2002 1 2 2.002
9.038.280 BXH CiesFaro 12-jun-2002 1 1 2.002
9.038.281 BVS CiesFaro 12-jun-2002 1 1 2.002
9.038.283 BXE CiesFaro 12-jun-2002 1 2 2.002
9.038.284 BXG CiesFaro 12-jun-2002 1 2 2.002
9.038.285 BXJ CiesFaro 12-jun-2002 1 1 2.002
9.038.286 BXS CiesFaro 12-jun-2002 1 1 2.002
9.038.287 BVX CiesFaro 12-jun-2002 1 2 2.002
9.038.288 BXN CiesFaro 12-jun-2002 1 2 2.002
9.038.289 BXL CiesFaro 12-jun-2002 1 1 2.002
9.038.290 BLS CiesFaro 12-jun-2002 1 9 2.002
9.038.291 BLB CiesFaro 12-jun-2002 1 9 2.002
9.038.292 BME CiesFaro 12-jun-2002 3 2 2.002
9.038.293 BHK CiesFaro 12-jun-2002 1 1 2.002
9.038.294 BLN CiesFaro 12-jun-2002 1 1 2.002
9.038.295 BMY CiesFaro 12-jun-2002 1 1 2.002
9.038.296 ZA5 CiesFaro 02-jun-2003 1 9 2.003
9.038.297 ZAN CiesFaro 02-jun-2003 1 9 2.003
9.038.298 ZAU CiesFaro 02-jun-2003 1 9 2.003
9.038.299 ZA6 CiesFaro 02-jun-2003 1 9 2.003
9.038.300 ZA2 CiesFaro 02-jun-2003 1 9 2.003
9.038.302 ZE8 CiesFaro 26-jun-2003 1 1 2.003
9.038.322 ZEJ CiesFaro 26-jun-2003 1 1 2.003
9.038.323 ZEN CiesFaro 26-jun-2003 1 2 2.003
9.038.324 ZE6 CiesFaro 26-jun-2003 1 1 2.003
9.038.325 ZEX CiesFaro 26-jun-2003 1 2 2.003
9.038.326 ZEV CiesFaro 26-jun-2003 1 2 2.003
9.038.327 ZEM CiesFaro 26-jun-2003 1 1 2.003
9.038.328 ZE4 CiesFaro 26-jun-2003 1 2 2.003
9.038.329 ZEU CiesFaro 26-jun-2003 1 1 2.003
9.038.330 ZER CiesFaro 26-jun-2003 1 2 2.003
9.038.165 ZCU CiesFaro 01-may-2004 3 2 2.004
9.038.166 ZC7 CiesFaro 01-may-2004 3 1 2.004
9.038.167 ZCM CiesFaro 01-may-2004 3 2 2.004
9.038.168 ZCD CiesFaro 01-may-2004 3 2 2.004
9.038.175 ZG7 CiesFaro 10-may-2004 1 1 2.004
9.038.176 ZG4 CiesFaro 10-may-2004 1 2 2.004
9.038.177 ZG5 CiesFaro 10-may-2004 1 2 2.004
9.038.178 ZG6 CiesFaro 10-may-2004 1 1 2.004
9.038.179 ZG8 CiesFaro 10-may-2004 1 1 2.004
9.038.180 ZGZ CiesFaro 10-may-2004 1 2 2.004
9.038.181 ZGG CiesFaro 10-may-2004 1 2 2.004
9.038.182 ZGP CiesFaro 10-may-2004 3 1 2.004
9.038.183 ZGS CiesFaro 10-may-2004 3 1 2.004
9.038.184 ZGD CiesFaro 10-may-2004 1 2 2.004
9.038.185 ZGN CiesFaro 10-may-2004 1 2 2.004
9.038.186 ZGX CiesFaro 10-may-2004 1 2 2.004
9.038.188 ZGU CiesFaro 10-may-2004 1 2 2.004
9.038.190 ZGK CiesFaro 10-may-2004 3 1 2.004
9.038.367 ZHY CiesFaro 03-jun-2004 1 2 2.004
9.038.368 ZHK CiesFaro 03-jun-2004 1 2 2.004
9.038.369 ZHC CiesFaro 03-jun-2004 1 2 2.004
9.038.370 ZH2 CiesFaro 03-jun-2004 1 1 2.004
9.038.371 ZH9 CiesFaro 03-jun-2004 1 2 2.004
9.038.372 ZH3 CiesFaro 03-jun-2004 1 2 2.004
9.038.373 ZHP CiesFaro 03-jun-2004 1 2 2.004
9.038.374 ZHA CiesFaro 03-jun-2004 1 1 2.004
9.038.375 ZHJ CiesFaro 03-jun-2004 1 1 2.004
9.038.376 ZHE CiesFaro 03-jun-2004 1 1 2.004
9.038.379 ZHU CiesFaro 05-jun-2004 1 2 2.004
9.038.380 ZHT CiesFaro 05-jun-2004 1 2 2.004
9.038.381 ZHM CiesFaro 05-jun-2004 1 2 2.004
9.038.382 ZH7 CiesFaro 05-jun-2004 1 2 2.004
9.038.383 ZH6 CiesFaro 05-jun-2004 1 1 2.004
9.038.384 ZH4 CiesFaro 05-jun-2004 1 2 2.004
9.038.498 ZHH CiesFaro 05-jun-2004 1 2 2.004
9.038.499 ZHR CiesFaro 05-jun-2004 1 2 2.004
9.038.500 ZHG CiesFaro 05-jun-2004 1 2 2.004
9.038.485 ZM3 CiesFaro 27-jun-2004 1 2 2.004
9.038.486 ZM5 CiesFaro 27-jun-2004 1 1 2.004
9.038.487 ZM2 CiesFaro 27-jun-2004 1 9 2.004
9.038.488 ZMS CiesFaro 27-jun-2004 1 2 2.004
9.038.392 ZN8 CiesFaro 30-abr-2005 3 2
9.038.221 ZM4 CiesFaro 02-jun-2005 1 9 2.005
9.038.222 ZMG CiesFaro 02-jun-2005 1 9 2.005
9.038.223 ZMC CiesFaro 02-jun-2005 1 9 2.005
9.038.224 ZMH CiesFaro 02-jun-2005 1 9 2.005
9.038.225 ZME CiesFaro 02-jun-2005 1 9 2.005
9.038.226 ZMK CiesFaro 02-jun-2005 1 9 2.005
9.038.227 ZM8 CiesFaro 02-jun-2005 1 9 2.005
9.038.228 ZM6 CiesFaro 02-jun-2005 1 9 2.005
9.038.229 ZMP CiesFaro 02-jun-2005 1 9 2.005
9.038.065 ZPP CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.067 ZRU CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.068 ZPY CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.069 ZR2 CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.070 ZPT CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.071 ZPX CiesFaro 08-jun-2006 3 2 2.006
9.038.072 ZPU CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.073 ZPZ CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.075 ZR7 CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.076 ZR3 CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.077 ZPV CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.078 ZPR CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.080 ZPN CiesFaro 10-jun-2006 1 9 2.006
9.038.081 ZRZ CiesFaro 10-jun-2006 1 9 2.006
9.038.029 ZYJ CiesFaro 25-abr-2007 3 1 2.007
9.038.043 ZX1 CiesFaro 06-may-2007 3 1 2.007
9.038.119 ZXC CiesFaro 06-may-2007 1 9 2.007
9.038.120 ZXS CiesFaro 06-may-2007 1 9 2.007
9.042.812 B1/H CiesFaro 03-jun-2007 1 2 2.007
9.042.813 B1/3 CiesFaro 03-jun-2007 1 1 2.007
9.042.814 B1/1 CiesFaro 03-jun-2007 1 2 2.007
9.042.849 B1/R CiesFaro 03-jun-2007 1 2 2.007
9.042.850 B1/2 CiesFaro 03-jun-2007 1 1 2.007
1.002.573 B2/Z CiesFaro 18-mar-2008 3 2
1.002.610 BB/P CiesFaro 19-may-2008 3 2 2.008
1.002.614 BB/B CiesFaro 19-may-2008 1 9 2.008
1.002.615 BB/C CiesFaro 19-may-2008 1 9 2.008
1.002.616 BB/3 CiesFaro 19-may-2008 1 9 2.008
1.002.618 BB/Z CiesFaro 19-may-2008 1 9 2.008
1.002.619 BB/2 CiesFaro 19-may-2008 1 9 2.008
1.002.620 BB/7 CiesFaro 19-may-2008 1 9 2.008
1.002.607 B6/P CiesFaro 20-jun-2008 1 9 2.008
1.002.579 B7/M CiesFaro 15-abr-2009 3 2
1.002.770 BI/1 CiesFaro 09-may-2012 1 2 2.012
1.002.771 BI/3 CiesFaro 09-may-2012 1 2 2.012
1.002.772 BI/7 CiesFaro 09-may-2012 1 2 2.012
1.002.773 BI/A CiesFaro 09-may-2012 1 1 2.012
1.002.774 BI/C CiesFaro 09-may-2012 3 1 2.012
1.002.775 BI/Y CiesFaro 09-may-2012 3 2 2.012
1.002.776 BI/V CiesFaro 09-may-2012 1 2 2.012
1.002.777 BI/U CiesFaro 09-may-2012 3 2 2.012
1.002.778 BI/D CiesFaro 09-may-2012 1 2 2.012
1.002.779 BI/X CiesFaro 09-may-2012 1 2 2.012
1.002.780 BI/N CiesFaro 09-may-2012 1 1 2.012
1.002.781 BI/J CiesFaro 09-may-2012 1 2 2.012
1.002.782 BI/G CiesFaro 09-may-2012 1 2 2.012
1.002.784 BI/R CiesFaro 09-may-2012 1 2 2.012
1.002.786 BI/M CiesFaro 09-may-2012 1 1 2.012
35 BH/G CiesFaro 07-jun-2012 1 1 2.012
36 BH/R CiesFaro 07-jun-2012 1 1 2.012
37 BH/Y CiesFaro 07-jun-2012 1 2 2.012
1.028.661 BG/C CiesFaro 04-jun-2013 1 1 2.013
1.028.662 BJ/V CiesFaro 04-jun-2013 1 1 2.013
1.028.663 BJ/L CiesFaro 04-jun-2013 1 1 2.013
1.028.664 BL/Y CiesFaro 04-jun-2013 1 1 2.013
1.028.665 BJ/E CiesFaro 04-jun-2013 1 1 2.013
1.028.666 BL/M CiesFaro 04-jun-2013 1 1 2.013
1.028.667 BL/N CiesFaro 04-jun-2013 1 2 2.013
1.028.668 BL/J CiesFaro 04-jun-2013 1 2 2.013
1.028.669 BJ/7 CiesFaro 04-jun-2013 1 1 2.013
9.018.251 AAV CiesMonteagudo 28-may-1994 1 9 1.994
9.022.132 B7B CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.133 B7C CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.134 B7D CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.135 B7E CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.136 B7F CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.137 B7G CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.138 B7H CiesMonteagudo 07-jun-1996 3 2
9.022.139 B7J CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.140 B7K CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.141 B7L CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.142 B7M CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.143 B7N CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.144 B7R CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.146 B7S CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.147 B7T CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.148 B7U CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.149 B7V CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.150 B7X CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.351 B7Y CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.352 B7Z CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.353 B8A CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.354 B8B CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.355 B8C CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.356 B8D CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.357 B8E CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.358 B8F CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.359 B8G CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.360 B8H CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.361 B8J CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.362 B8K CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.363 B8L CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.364 B8M CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.365 B8N CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.366 B8P CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.367 B8R CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.368 B8S CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.369 B8T CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.370 B8U CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.371 B8Y CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.372 B8X CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.373 B8Z CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.374 BAA CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.375 BAB CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.376 BAC CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.377 BAD CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.378 BAF CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.379 BAG CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.380 BAH CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.381 BAJ CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.382 BAK CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
6 BHC CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
7 BHE CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
8 BHF CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
9 BHN CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
10 BHR CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
11 BHS CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
12 BLA CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
13 BLD CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
14 BLE CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
15 BLV CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
16 BMA CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
17 BMC CiesMonteagudo 14-jun-2001 3 2 2.001
18 BMF CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
19 BMH CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
20 BMJ CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
21 BMK CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
22 BMM CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
23 BMP CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
24 BMR CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
25 BMS CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
26 BMU CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
27 BMZ CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
9.022.488 BLF CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
9.022.489 BHY CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
9.022.490 BLG CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 2 2.001
9.022.491 BLH CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
9.022.492 BHZ CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 2 2.001
9.022.493 BHU CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 2 2.001
9.022.494 BHM CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 2 2.001
9.022.495 BHD CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 2 2.001
9.022.496 BHP CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
9.022.497 BLT CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 1 2.001
9.022.498 BLC CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 1 2.001
9.022.499 BLU CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
9.022.500 BHV CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
9.022.501 BHG CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
9.038.251 BVL CiesMonteagudo 08-jun-2002 3 2 2.002
9.038.252 BXA CiesMonteagudo 08-jun-2002 3 1 2.002
9.038.253 BVA CiesMonteagudo 08-jun-2002 3 2
9.038.254 BVG CiesMonteagudo 08-jun-2002 1 9 2.002
9.038.255 BVK CiesMonteagudo 08-jun-2002 1 9 2.002
9.038.256 BVD CiesMonteagudo 08-jun-2002 1 9 2.002
9.038.257 BVJ CiesMonteagudo 08-jun-2002 1 9 2.002
9.038.258 BVM CiesMonteagudo 08-jun-2002 1 9 2.002
9.038.259 BVZ CiesMonteagudo 08-jun-2002 1 9 2.002
9.038.260 BVY CiesMonteagudo 08-jun-2002 1 9 2.002
9.038.261 BXP CiesMonteagudo 08-jun-2002 1 9 2.002
9.038.262 BXC CiesMonteagudo 08-jun-2002 1 9 2.002
9.038.263 BVF CiesMonteagudo 08-jun-2002 1 9 2.002
9.038.169 ZCX CiesMonteagudo 09-may-2004 3 1 2.004
9.038.170 ZCZ CiesMonteagudo 09-may-2004 1 2 2.004
9.038.171 ZCH CiesMonteagudo 09-may-2004 1 2 2.004
9.038.172 ZCG CiesMonteagudo 09-may-2004 3 1 2.004
9.038.173 ZG2 CiesMonteagudo 09-may-2004 3 1 2.004
9.038.174 ZG3 CiesMonteagudo 09-may-2004 3 2 2.004
9.038.491 ZKR CiesMonteagudo 03-jun-2004 1 1 2.004
9.038.492 ZKZ CiesMonteagudo 03-jun-2004 3 2 2.004
9.038.493 ZNX CiesMonteagudo 03-jun-2004 1 1 2.004
9.038.494 ZK1 CiesMonteagudo 03-jun-2004 1 2 2.004
9.038.495 ZN2 CiesMonteagudo 03-jun-2004 1 1 2.004
9.038.496 ZNY CiesMonteagudo 03-jun-2004 1 2 2.004
9.038.497 ZNT CiesMonteagudo 03-jun-2004 1 2 2.004
9.038.377 ZHD CiesMonteagudo 04-jun-2004 1 1 2.004
9.038.378 ZHX CiesMonteagudo 04-jun-2004 1 1 2.004
9.038.031 ZVU CiesMonteagudo 03-abr-2007 3 2 2.007
9.038.032 ZVZ CiesMonteagudo 03-abr-2007 3 2 2.007
9.038.033 ZV1 CiesMonteagudo 03-abr-2007 3 1 2.007
9.048.889 ZVY CiesMonteagudo 03-abr-2007 3 2 2.007
9.048.890 ZVX CiesMonteagudo 03-abr-2007 3 1 2.007
9.038.014 ZYT CiesMonteagudo 24-abr-2007 3 2 2.007
9.038.028 ZY7 CiesMonteagudo 24-abr-2007 3 1 2.007
9.038.030 ZYN CiesMonteagudo 24-abr-2007 3 1 2.007
9.038.121 B2/2 CiesMonteagudo 04-may-2007 2 1 2.005
9.038.122 B2/A CiesMonteagudo 04-may-2007 3 2
9.038.047 B3/Y CiesMonteagudo 01-jun-2007 1 2 2.007
9.038.048 B3/9 CiesMonteagudo 01-jun-2007 1 9 2.007
9.038.049 B3/1 CiesMonteagudo 01-jun-2007 1 9 2.007
9.038.050 B3/5 CiesMonteagudo 01-jun-2007 1 9 2.007
9.038.129 B3/K CiesMonteagudo 01-jun-2007 1 1 2.007
9.038.130 B3/D CiesMonteagudo 01-jun-2007 1 1 2.007
9.038.141 B3/L CiesMonteagudo 01-jun-2007 1 1 2.007
9.038.143 B3/I CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.038.144 B3/8 CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.038.145 B3/T CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.038.146 B3/S CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.038.147 B3/R CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 2 2.007
9.038.149 B3/U CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.038.150 B3/Z CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.042.841 B3/V CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 2 2.007
9.042.842 B3/E CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.042.843 B3/B* CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.042.844 B1/7 CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.042.845 B1/6 CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.042.846 B1/5 CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.042.847 B1/B CiesMonteagudo 02-jun-2007 3 2
9.042.848 B1/A CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.038.148 B3/H CiesMonteagudo 03-jun-2007 1 9 2.007
9.042.801 B1/9 CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 1 2.007
9.042.802 B1/S CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 1 2.007
9.042.803 B1/E CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 1 2.007
9.042.804 B1/P CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 2 2.007
9.042.805 B1/I CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 1 2.007
9.042.806 B1/4 CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 1 2.007
9.042.807 B1/8 CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 1 2.007
9.042.808 B1/X CiesMonteagudo 04-jun-2007 3 1
9.042.809 B1/Y CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 2 2.007
9.042.810 B1/Z CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 1 2.007
9.042.815 B1/U CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 1 2.007
9.042.816 B1/J CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 1 2.007
9.042.817 B1/L CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 1 2.007
1.002.571 B6/1 CiesMonteagudo 18-mar-2008 3 1
1.002.676 BB/E CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.677 BB/A CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.678 BA/1 CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.679 BB/6 CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.680 BB/F CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.681 BB/5 CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.682 BB/N CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.683 BB/L CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.684 Bm/B CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.685 BB/U CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.686 BB/S CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.687 BB/T CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.688 BB/V CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.689 BB/R CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.690 BB/D CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.691 BB/4 CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.580 B7/4 CiesMonteagudo 15-abr-2009 3 1
1.002.768 Z3H CiesMonteagudo 23-abr-2012 1 1 2.012
1.002.769 Z7M CiesMonteagudo 23-abr-2012 1 1 2.012
30 B8/C CiesMonteagudo 12-may-2012 1 1 2.012
31 B8/K CiesMonteagudo 12-may-2012 1 1 2.012
1.002.799 B8/D CiesMonteagudo 12-may-2012 1 1 2.012
1.002.800 B8/J CiesMonteagudo 12-may-2012 1 2 2.012
39 BL/1 CiesMonteagudo 12-jun-2012 1 2 2.012
40 BL/5 CiesMonteagudo 12-jun-2012 1 2 2.012
41 BL/7 CiesMonteagudo 12-jun-2012 1 1 2.012
1.028.673 BE/4 CiesMonteagudo 05-jun-2013 1 9 2.013
1.028.674 B9/2 CiesMonteagudo 05-jun-2013 1 9 2.013
9.018.290 A5H CiesSur 08-abr-1995 3 2
9.018.291 A5N CiesSur 08-abr-1995 3 1
9.018.292 A5M CiesSur 08-abr-1995 3 1
9.018.293 A5L CiesSur 08-abr-1995 3 1
9.018.294 A5R CiesSur 08-abr-1995 3 1
9.018.295 A5S CiesSur 08-abr-1995 3 1
9.018.296 A5P CiesSur 08-abr-1995 3 1
9.018.297 A5K CiesSur 08-abr-1995 3 1
9.018.298 A5J CiesSur 08-abr-1995 3 1
9.018.299 ABA CiesSur 08-abr-1995 3 2
9.018.408 ABW CiesSur 08-abr-1995 3 2
9.018.409 ACU CiesSur 09-abr-1995 3 1
9.018.410 AHX CiesSur 09-abr-1995 3 9
9.018.678 AZP CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.679 AZA CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.680 AZL CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.681 AZH CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.682 AZS CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.683 AZT CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.684 AZJ CiesSur 27-may-1995 3 1
9.018.685 AZE CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.686 AZM CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.687 AZY CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.688 AZV CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.689 AZN CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.690 AZG CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.692 AZB CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.693 AZR CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.694 AZK CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.695 AZC CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.696 AZZ CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.697 AZD CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.698 AZF CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.699 AZU CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.700 ARZ CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.702 ARB CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.703 ARS CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.704 ARL CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.705 ARX CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.706 ARH CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.707 ARD CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.708 ARG CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.709 ARU CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.710 ARR CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.711 ARJ CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.712 ARV CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.713 ARE CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.714 ART CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.715 ARM CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.716 ARY CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.717 ARC CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.718 ARA CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.719 AXV CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.720 AXT CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.721 AXB CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.722 AXA CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.723 AXJ CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.724 AZX CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.725 AXN CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.726 AXX CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.727 AXS CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.728 AXE CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.729 AXM CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.730 AXD CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.731 AXK CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.732 AXR CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.733 AXG CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.734 AXY CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.735 AXF CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.736 AXC CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.737 AXH CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.738 AVR CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.739 AXL CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.740 AXU CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.741 AYP CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.742 AYU CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.743 AYL CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.744 AYB CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.745 AYA CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.746 AYC CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.747 AYD CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.748 AYM CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.749 AYY CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.750 AYK CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.651 AYV CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.652 AYR CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.653 AYE CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.654 AYG CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.655 AYT CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.656 AYN CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.657 AYF CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.658 AYH CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.659 AYJ CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.660 AYX CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.661 AYS CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.038.034 ZVM CiesSur 05-abr-2007 3 1 2.007
9.038.035 ZVV CiesSur 05-abr-2007 3 2 2.007
9.038.036 ZU3 CiesSur 05-abr-2007 3 1 2.007
9.038.037 ZU5 CiesSur 05-abr-2007 3 1 2.007
9.038.038 ZU6 CiesSur 05-abr-2007 1 9 2.007
9.038.039 ZU7 CiesSur 05-abr-2007 1 9 2.007
9.038.040 ZU9 CiesSur 05-abr-2007 1 9 2.007
9.048.891 ZUZ CiesSur 05-abr-2007 3 1 2.007
9.048.892 ZUY CiesSur 05-abr-2007 3 1 2.007
9.048.893 ZUE CiesSur 05-abr-2007 3 1 2.007
9.048.894 ZUG CiesSur 05-abr-2007 3 2 2.007
9.048.895 ZUH CiesSur 05-abr-2007 3 1 2.007
9.048.896 ZUT CiesSur 05-abr-2007 3 1 2.007
9.048.897 ZUU CiesSur 05-abr-2007 3 1 2.007
9.038.041 ZXY CiesSur 26-abr-2007 3 2 2.007
9.038.042 ZXM CiesSur 26-abr-2007 3 2 2.007
9.038.101 ZYY CiesSur 26-abr-2007 3 1 2.007
9.038.102 ZY1 CiesSur 26-abr-2007 3 1 2.007
9.038.103 ZXX CiesSur 26-abr-2007 3 2 2.007
9.038.104 ZX3 CiesSur 26-abr-2007 3 1 2.007
9.038.105 ZX7 CiesSur 26-abr-2007 3 1 2.007
9.038.107 ZX8 CiesSur 26-abr-2007 3 1 2.007
9.038.108 ZX5 CiesSur 26-abr-2007 3 1 2.007
9.038.109 ZXT CiesSur 26-abr-2007 3 1 2.007
9.038.110 ZX4 CiesSur 26-abr-2007 3 1 2.007
9.038.111 ZXE CiesSur 05-may-2007 1 9 2.007
9.038.112 ZX2 CiesSur 05-may-2007 1 9 2.007
9.038.113 ZXV CiesSur 05-may-2007 1 9 2.007
9.038.114 ZXD CiesSur 05-may-2007 1 9 2.007
9.038.115 ZXA CiesSur 05-may-2007 3 2 2.007
9.038.116 ZXR CiesSur 05-may-2007 3 2 2.007
9.038.117 ZXJ CiesSur 05-may-2007 3 2 2.007
9.038.118 ZXK CiesSur 05-may-2007 3 2 2.007
1.002.551 B5/M CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.552 B2/4 CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.553 B2/3 CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.554 B2/E CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.555 B2/U CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.556 B2/M CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.557 B2/8 CiesSur 22-jun-2007 1 2 2.007
1.002.558 B2/D CiesSur 22-jun-2007 1 2 2.007
1.002.559 B2/T CiesSur 22-jun-2007 1 2 2.007
1.002.560 B2/R CiesSur 22-jun-2007 1 2 2.007
1.002.561 B2/6 CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.562 B2/X CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.563 B2/S CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.564 B2/G CiesSur 22-jun-2007 1 2 2.007
1.002.565 B2/1 CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.566 B2/V CiesSur 22-jun-2007 3 1
1.002.567 B2/B CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.568 B2/C CiesSur 22-jun-2007 1 2 2.007
1.002.572 B2/5 CiesSur 19-mar-2008 3 2
1.002.608 B6/Z CiesSur 01-jun-2008 1 9 2.008
1.002.609 B6/I CiesSur 01-jun-2008 1 9 2.008
1.002.611 B6/H CiesSur 01-jun-2008 1 9 2.008
1.002.634 B6/M CiesSur 01-jun-2008 1 9 2.008
1.002.636 B2/K CiesSur 01-jun-2008 1 9 2.008
1.002.637 B6/B CiesSur 01-jun-2008 1 9 2.008
1.002.638 B6/V CiesSur 01-jun-2008 1 9 2.008
1.002.639 B6/L CiesSur 01-jun-2008 1 9 2.008
1.002.640 B6/J CiesSur 01-jun-2008 1 9 2.008
1.002.603 B6/4 CiesSur 21-jun-2008 1 9 2.008
1.002.633 B6/Y CiesSur 21-jun-2008 1 9 2.008
1.002.604 B7/P CiesSur 26-abr-2009 3 2
1.002.605 B7/H CiesSur 26-abr-2009 3 1
1.002.631 B7/E CiesSur 26-abr-2009 3 2
1.002.632 B7/A CiesSur 26-abr-2009 3 2
1.002.692 B9/7 CiesSur 10-may-2012 1 1 2.012
1.002.693 B9/G CiesSur 10-may-2012 1 2 2.012
1.002.694 B9/X CiesSur 10-may-2012 3 1 2.012
1.002.695 B9/U CiesSur 10-may-2012 1 2 2.012
1.002.696 B9/A CiesSur 10-may-2012 1 1 2.012
1.002.697 B9/R CiesSur 10-may-2012 1 2 2.012
1.002.698 B9/E CiesSur 10-may-2012 3 1 2.012
1.002.699 B9/4 CiesSur 10-may-2012 1 1 2.012
1.002.785 BI/T CiesSur 10-may-2012 1 1 2.012
1.002.787 BI/9 CiesSur 10-may-2012 1 2 2.012
1.002.788 BI/P CiesSur 10-may-2012 1 1 2.012
1.002.789 BI/K CiesSur 10-may-2012 1 1 2.012
1.002.790 BI/S CiesSur 10-may-2012 1 1 2.012
1.002.791 BI/Z CiesSur 10-may-2012 1 2 2.012
1.002.792 B8/M CiesSur 10-may-2012 3 2 2.012
1.002.793 BI/B CiesSur 10-may-2012 3 2 2.012
1.002.794 B8/7 CiesSur 10-may-2012 1 2 2.012
1.002.795 B8/N CiesSur 10-may-2012 3 1 2.012
38 BL/3 CiesSur 07-jun-2012 3 2 2.012
1.028.659 BE/7 CiesSur 04-jun-2013 1 9 2.013
1.028.660 BR/6 CiesSur 04-jun-2013 1 9 2.013
1.028.671 BE/5 CiesSur 04-jun-2013 1 9 2.013
1.028.672 BE/1 CiesSur 04-jun-2013 1 9 2.013
9.018.413 B1M Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.414 B2M Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.415 B1N Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.416 B4A Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.417 B2T Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.418 B3G Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.419 B4X Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.420 B1C Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.421 B4D Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.422 B2J Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.423 B0C Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.427 B2D Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.428 B0H Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.429 B4R Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.430 B3V Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.431 B1X Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.585 B0Z Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.586 B2Z Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.587 B1G Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.588 B0N Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.590 B5N Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.591 B4S Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.592 B1U Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.593 B0J Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.594 B2B Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.595 B4Y Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.597 B4C Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.598 B0P Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.600 B5R Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.651 B1S Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.653 B0A Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.654 B3Z Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.655 B0R Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.657 B07 Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.658 B5Z Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.662 B4V Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.663 B2L Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.664 B0V Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.665 B1D Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.666 B3L Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.667 B4U Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.668 BOL Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.669 B3X Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.670 B0B Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.671 B0G Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.672 B1A Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.673 B1P Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.674 B2N Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.675 B3K Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.676 B5E Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.677 B5D Ons 14-may-1995 1 9 1.995
9.018.589 B5M Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.692 B0F Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.693 B0U Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.694 B0M Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.695 B1R Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.696 B0E Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.697 B1T Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.698 B1E Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.699 B1H Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.700 B2K Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.701 B5X Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.702 B5Y Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.703 B5F Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.704 B5G Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.705 B5B Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.706 B5C Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.707 B1L Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.708 B3H Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.709 B2E Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.711 B5L Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.712 B5P Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.714 B5S Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.715 B5J Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.716 B5K Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.717 B5H Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.718 B5T Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.719 B5U Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.720 B5V Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.721 B2F Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.723 B4E Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.724 B0K Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.725 B0D Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.726 B0Y Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.727 B1F Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.728 B3Y Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.729 B4B Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.730 B4N Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.731 B5A Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.732 B3M Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.733 B0X Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.734 B1V Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.735 B1B Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.736 B2X Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.737 B2G Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.738 B2P Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.739 B2S Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.740 B2R Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.741 B3U Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.742 B3E Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.743 B3D Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.744 B3B Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.745 B1Z Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.749 B4P Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.750 B3P Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.752 B2H Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.753 B2V Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.754 B2Y Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.755 B1K Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.756 B0S Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.757 B1J Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.758 B2C Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.759 B2A Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.760 B2U Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.761 B3T Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.762 B3S Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.763 B3R Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.764 B3F Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.765 B3N Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.766 B4K Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.767 B4T Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.768 B4H Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.769 B4L Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.770 B4J Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.771 B4G Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.773 B6A Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.774 B6B Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.775 B6C Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.776 B6D Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.777 B6E Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.778 B6F Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.779 B6G Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.780 B4Z Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.781 B6H Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.782 B6J Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.783 B6K Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.784 B6M Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.785 B6L Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.786 B6N Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.787 B6P Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.788 B6R Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.789 B6S Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.790 B6T Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.791 B6U Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.792 B6V Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.793 B6X Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.794 B6Y Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.795 B6Z Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.022.401 BDT Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.402 BDZ Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.403 BDH Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.406 BDK Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.408 BDJ Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.410 BDP Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.411 BDB Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.412 BDC Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.413 BDS Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.414 BDG Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.415 BDV Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.416 BDL Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.417 BDA Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.418 BDR Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.419 BDE Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.420 BDY Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.421 BDD Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.422 BDU Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.423 BES Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.424 BER Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.425 BEL Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.426 BEM Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.428 BEJ Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.429 BEK Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.430 BEG Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.431 BEN Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.432 BET Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.433 BEZ Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.434 BEB Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.435 BEC Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.436 BEX Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.437 BEH Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.438 BEE Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.439 BED Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.440 BEU Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.441 BEY Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.442 BEA Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.443 BEV Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.444 BEP Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.445 BGV Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.446 BGY Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.447 BGE Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.448 BGM Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.450 BGJ Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.202.405 BDX Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.202.407 BDF Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.051 BPP Ons 29-may-1997 1 9 1.997
9.022.052 BNH Ons 29-may-1997 1 9 1.997
9.022.053 BPA Ons 29-may-1997 1 9 1.997
9.022.054 BPT Ons 29-may-1997 1 9 1.997
9.022.055 BRF Ons 29-may-1997 1 9 1.997
9.022.056 BNG Ons 29-may-1997 3 2 1.997
9.022.057 BRJ Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.058 BRC Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.059 BPX Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.060 BPU Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.061 BRT Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.062 BNZ Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.063 BPK Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.064 BNX Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.065 BRR Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.066 BRA Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.067 BNA Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.068 BPH Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.069 BNV Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.070 BNU Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.071 BPD Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.072 BRM Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.073 BEF Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.074 BRH Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.075 BRB Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.076 BNS Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.077 BNY Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.078 BRP Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.079 BNT Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.080 BNE Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.081 BNJ Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.082 BDN Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.083 BST Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.085 BUJ Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.086 BTZ Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.087 BSJ Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.088 BSN Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.038.155 ZCN Ons 29-abr-2004 3 2 2.004
9.038.156 ZCJ Ons 29-abr-2004 1 2 2.004
9.038.157 ZC6 Ons 29-abr-2004 1 2 2.004
9.038.158 ZC1 Ons 29-abr-2004 1 2 2.004
9.038.159 ZCP Ons 29-abr-2004 1 2 2.004
9.038.160 ZC2 Ons 29-abr-2004 1 1 2.004
9.038.161 ZCE Ons 29-abr-2004 1 2 2.004
9.038.162 ZCS Ons 29-abr-2004 1 2 2.004
9.038.163 ZCV Ons 29-abr-2004 3 1 2.004
9.038.164 ZC3 Ons 29-abr-2004 3 2 2.004
3 ZKM Ons 26-may-2004 1 1 2.004
4 ZKN Ons 26-may-2004 1 1 2.004
5 ZRE Ons 26-may-2004 1 9 2.004
9.038.451 ZK3 Ons 26-may-2004 1 1 2.004
9.038.452 ZKA Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.453 ZK4 Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.454 ZK5 Ons 26-may-2004 3 2 2.004
9.038.455 ZK6 Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.456 ZK7 Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.457 ZK8 Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.458 ZK9 Ons 26-may-2004 1 1 2.004
9.038.459 ZKC Ons 26-may-2004 1 1 2.004
9.038.460 ZKD Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.471 ZKH Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.472 ZKX Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.473 ZKE Ons 26-may-2004 1 1 2.004
9.038.474 ZKV Ons 26-may-2004 1 1 2.004
9.038.475 ZKG Ons 26-may-2004 1 1 2.004
9.038.476 ZKJ Ons 26-may-2004 1 1 2.004
9.038.477 ZKT Ons 26-may-2004 1 1 2.004
9.038.478 ZKK Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.479 ZKS Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.480 ZKU Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.483 ZJJ Ons 26-jun-2004 1 2 2.004
9.038.484 ZJX Ons 26-jun-2004 1 2 2.004
9.048.885 ZVN Ons 30-mar-2007 3 1 2.007
9.048.886 ZVP Ons 30-mar-2007 3 1 2.007
9.048.887 ZVS Ons 30-mar-2007 3 2 2.007
9.048.888 ZVK Ons 31-mar-2007 3 1 2.007
9.038.009 ZYX Ons 19-abr-2007 3 2 2.007
9.038.010 ZYK Ons 19-abr-2007 3 1 2.007
9.038.011 ZYC Ons 19-abr-2007 3 2 2.007
9.038.012 ZYM Ons 19-abr-2007 3 1 2.007
9.038.013 ZY5 Ons 19-abr-2007 3 2 2.007
9.038.123 B3/G Ons 07-may-2007 3 1
9.038.124 B3/2 Ons 07-may-2007 3 1
9.038.125 B3/3 Ons 07-may-2007 3 2
9.042.818 B5/U Ons 08-jun-2007 1 2 2.007
9.042.819 B1/C Ons 08-jun-2007 1 9 2.007
9.042.820 B1/K Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.821 B4/E Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.822 B4/H Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.823 B4/G Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.824 B4/5 Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.825 B4/M Ons 08-jun-2007 1 2 2.007
9.042.826 B5/N Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.831 B1/D Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.832 B1/G Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.833 B1/T Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.834 B1/N Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.835 B4/U Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.836 B4/Y Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.837 B4/J Ons 08-jun-2007 1 2 2.007
9.042.838 B4/L Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.839 B4/D Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.840 B4/C Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
1.000.601 B4/2 Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
1.000.602 B4/B Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
1.000.603 B4/4 Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
1.000.604 B4/V Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
1.000.605 B4/3 Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
1.000.606 B4/7 Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
1.000.607 B4/9 Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
1.000.608 B4/6 Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
1.000.609 B4/1 Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
1.000.610 B4/8 Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
1.000.772 B4/P Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
1.000.773 B4/R Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
1.000.774 B4/S Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
1.000.775 B4/A Ons 10-jun-2007 1 9 2.007
1.000.776 B4/K Ons 10-jun-2007 1 9 2.007
1.000.777 B4/Z Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
1.000.778 B5/1 Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
1.000.779 B5/P Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
1.000.780 B5/E Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
1.000.781 B5/6 Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
1.000.782 B5/3 Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
9.042.827 B4/X Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
9.042.828 B4/T Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
9.042.829 B5/R Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
9.042.830 B5/B Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
28 B5/D Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.783 B5/C Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.784 B5/L Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.785 B5/S Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.786 B4/N Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.787 B5/K Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.788 B5/G Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.789 B5/H Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.790 B5/I Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.791 B5/2 Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.792 B5/5 Ons 11-jun-2007 1 2 2.007
1.000.793 B5/7 Ons 11-jun-2007 1 2 2.007
1.000.794 B5/8 Ons 11-jun-2007 1 2 2.007
1.000.795 B5/4 Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.796 B5/V Ons 11-jun-2007 1 2 2.007
1.000.797 B5/Y Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.798 B5/T Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.799 B5/X Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.800 B5/9 Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.002.569 B2/I Ons 17-mar-2008 3 2
1.002.570 B2/L Ons 17-mar-2008 3 2
1.002.581 BD/1 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.582 BD/2 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.583 BD/3 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.584 BD/4 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.585 BD/5 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.586 BD/6 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.587 BD/7 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.588 BD/8 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.589 BD/9 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.590 BD/A Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.591 BC/Z Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.592 BC/K Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.593 BC/T Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.594 BC/J Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.595 BC/8 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.596 BC/M Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.597 BC/Y Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.598 BC/G Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.599 BC/R Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.600 BC/V Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.601 BB/K Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.602 BB/9 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.621 BC/B Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.622 BC/C Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.623 BC/3 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.624 BC/P Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.625 BC/X Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.626 BC/7 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.627 BC/I Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.628 BB/J Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.629 BB/X Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.630 BB/8 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.641 BC/L Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.642 BC/N Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.643 BC/2 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.644 BC/9 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.645 BC/U Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.646 BC/6 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.647 BC/4 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.648 BC/E Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.649 BC/A Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.650 BC/S Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.651 BA/Z Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.652 BA/Y Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.653 BA/X Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.654 BA/V Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.655 BA/U Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.656 BA/S Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.657 BA/R Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.658 BA/P Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.659 BA/M Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.660 BA/K Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.661 BA/J Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.662 BA/I Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.663 BA/H Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.664 BA/E Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.665 BA/D Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.666 BA/B Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.667 BA/A Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.668 BA/9 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.669 BA/8 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.670 BA/7 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.671 BA/6 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.672 BA/5 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.673 BA/4 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.674 BA/3 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.675 BA/2 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.751 BD/G Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.752 BD/C Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.753 BD/V Ons 10-may-2008 3 9 2.008
1.002.754 BD/Z Ons 10-may-2008 1 1 2.008
1.002.755 BD/K Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.756 BD/M Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.757 BC/D Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.758 BD/I Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.759 BD/D Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.760 BD/Y Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.761 BD/L Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.762 BD/S Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.763 BD/X Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.764 BD/T Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.765 BD/U Ons 10-may-2008 1 1 2.008
1.002.766 BD/J Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.767 BD/R Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.612 B6/A Ons 30-may-2008 1 9 2.008
1.002.613 B6/X Ons 30-may-2008 1 9 2.008
1.002.617 B6/E Ons 30-may-2008 1 9 2.008
1.002.576 BB/M Ons 04-abr-2009 3 2
1.002.577 BB/1 Ons 04-abr-2009 3 9 2.009
1.002.578 B7/G Ons 04-abr-2009 3 2
1.002.701 B9/P Ons 16-may-2012 1 2 2.012
1.002.702 BD/N Ons 16-may-2012 1 2 2.012
1.002.703 B9/I Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.704 B8/X Ons 16-may-2012 1 2 2.012
1.002.705 B9/K Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.706 B9/8 Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.707 B8/2 Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.708 B9/Y Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.709 B9/L Ons 16-may-2012 1 2 2.012
1.002.710 B9/C Ons 16-may-2012 3 2 2.012
1.002.711 B9/Z Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.712 B9/5 Ons 16-may-2012 1 2 2.012
1.002.713 B9/V Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.714 B9/B Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.716 B9/H Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.717 B8/Z Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.718 B9/M Ons 16-may-2012 1 2 2.012
1.002.720 B9/T Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.721 B8/5 Ons 16-may-2012 1 2 2.012
1.002.723 B8/R Ons 16-may-2012 1 2 2.012
1.002.726 B8/L Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.797 B9/D Ons 16-may-2012 1 2 2.012
1.002.798 B8/4 Ons 16-may-2012 3 2 2.012
42 BH/E Ons 18-jun-2012 1 2 2.012
43 BL/4 Ons 18-jun-2012 1 1 2.012
44 BL/8 Ons 18-jun-2012 1 1 2.012
1.028.721 BJ/2 Ons 30-may-2013 1 1 2.013
1.028.722 BJ/5 Ons 30-may-2013 1 2 2.013
1.028.723 BL/A Ons 30-may-2013 1 1 2.013
1.028.724 BH/7 Ons 30-may-2013 1 2 2.013
1.028.725 BH/L Ons 30-may-2013 1 2 2.013
1.028.726 BJ/C Ons 30-may-2013 1 2 2.013
1.028.727 BJ/A Ons 30-may-2013 1 1 2.013
1.028.728 BJ/B Ons 30-may-2013 1 1 2.013
1.028.729 BJ/8 Ons 30-may-2013 1 1 2.013
1.028.730 BL/X Ons 30-may-2013 1 1 2.013
1.028.731 BL/B Ons 30-may-2013 1 1 2.013
1.028.732 BL/G Ons 30-may-2013 1 1 2.013
1.028.733 BL/V Ons 30-may-2013 1 2 2.013
1.028.734 BH/1 Ons 30-may-2013 1 2 2.013
1.028.735 BH/C Ons 30-may-2013 1 1 2.013
1.028.736 BL/R Ons 30-may-2013 1 1 2.013
1.028.737 BL/D Ons 30-may-2013 1 2 2.013
1.028.738 BL/C Ons 30-may-2013 3 2 2.013
1.028.739 BJ/P Ons 30-may-2013 1 2 2.013
1.028.740 BL/P Ons 30-may-2013 1 2 2.013
9.067.931 BL/6 Ons 30-may-2013 1 2 2.013
9.067.932 BL/2 Ons 30-may-2013 1 1 2.013
9.067.933 BE/K Ons 30-may-2013 1 2 2.013
9.067.934 BE/9 Ons 30-may-2013 1 2 2.013
9.067.935 BE/D Ons 30-may-2013 1 1 2.013
9.067.936 BE/X Ons 30-may-2013 1 1 2.013
9.067.937 BE/2 Ons 30-may-2013 1 1 2.013
9.067.938 BL/9 Ons 30-may-2013 1 1 2.013
9.067.939 BE/8 Ons 30-may-2013 1 1 2.013
9.067.940 BE/G Ons 30-may-2013 1 1 2.013
9.067.941 BG/D Ons 30-may-2013 1 2 2.013
9.067.942 BG/Y Ons 30-may-2013 1 2 2.013
9.067.943 BG/M Ons 30-may-2013 1 9 2.013
9.067.944 BG/H Ons 30-may-2013 1 2 2.013
1.028.675 ZPH Ons 11-jul-2013 1 9 2.013
9.038.407 ZMT Sagres 06-jun-2003 1 1 2.003
9.038.408 ZMN Sagres 06-jun-2003 1 9 2.003
9.038.409 Z8N Sagres 06-jun-2003 1 1 2.003
9.038.410 Z4M Sagres 06-jun-2003 1 1 2.003
9.038.411 Z4A Sagres 06-jun-2003 1 2 2.003
9.038.412 ZC4 Sagres 06-jun-2003 1 1 2.003
9.038.413 ZN4 Sagres 06-jun-2003 1 1 2.003
9.038.414 Z4K Sagres 06-jun-2003 1 1 2.003
9.038.415 ZB8 Sagres 06-jun-2003 1 1 2.003
9.038.437 ZEA Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.438 ZEH Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.439 ZE2 Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.440 ZEY Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.441 ZED Sagres 17-jun-2003 1 1 2.003
9.038.442 ZD6 Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.443 ZEE Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.444 ZES Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.445 ZE7 Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.446 ZE5 Sagres 17-jun-2003 1 1 2.003
9.038.447 ZE9 Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.448 ZEP Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.449 ZE3 Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.450 ZE1 Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.339 ZDK Sagres 27-abr-2004 1 1 2.004
9.038.340 ZDA Sagres 27-abr-2004 1 2 2.004
9.038.341 ZDD Sagres 27-abr-2004 1 1 2.004
9.038.342 ZDE Sagres 27-abr-2004 1 1 2.004
9.038.345 ZDC Sagres 27-abr-2004 1 2 2.004
9.038.346 ZDN Sagres 27-abr-2004 1 2 2.004
9.038.347 ZDJ Sagres 27-abr-2004 1 2 2.004
9.038.354 ZDH Sagres 23-may-2004 1 1 2.004
9.038.355 ZDR Sagres 23-may-2004 1 1 2.004
9.038.356 ZD7 Sagres 23-may-2004 1 2 2.004
9.038.357 ZDZ Sagres 23-may-2004 1 2 2.004
9.038.358 ZDP Sagres 23-may-2004 1 2 2.004
9.038.359 ZDU Sagres 23-may-2004 1 2 2.004
9.038.360 ZD5 Sagres 23-may-2004 1 1 2.004
9.038.361 ZDG Sagres 23-may-2004 1 1 2.004
9.038.362 ZD1 Sagres 23-may-2004 1 1 2.004
9.038.364 ZD8 Sagres 23-may-2004 1 2 2.004
9.038.365 ZJ2 Sagres 23-may-2004 1 2 2.004
9.038.366 ZJ3 Sagres 23-may-2004 1 1 2.004
9.038.467 ZJ9 Sagres 25-jun-2004 1 1 2.004
9.038.468 ZJ5 Sagres 25-jun-2004 1 1 2.004
9.038.469 ZJ4 Sagres 25-jun-2004 1 2 2.004
9.038.470 ZJA Sagres 25-jun-2004 1 2 2.004
9.038.481 ZJC Sagres 25-jun-2004 1 1 2.004
9.038.482 ZJG Sagres 25-jun-2004 1 1 2.004
9.038.489 ZNA Sagres 27-abr-2005 1 9 2.005
9.038.490 ZNC Sagres 27-abr-2005 1 9 2.005
9.038.491 ZNK Sagres 27-abr-2005 1 1 2.005
9.048.884 ZU2 Sagres 22-mar-2007 3 2 2.007
9.038.015 ZY2 Sagres 17-abr-2007 3 1 2.007
9.038.016 ZU1 Sagres 17-abr-2007 1 2 2.007
9.038.017 ZYE Sagres 17-abr-2007 1 2 2.007
9.038.018 ZUN Sagres 17-abr-2007 3 2 2.007
9.038.019 ZY3 Sagres 17-abr-2007 3 1 2.007
9.038.020 ZYH Sagres 17-abr-2007 3 9 2.007
9.038.021 ZYA Sagres 17-abr-2007 3 1 2.007
9.038.022 ZUR Sagres 17-abr-2007 3 1 2.007
9.038.023 ZUK Sagres 17-abr-2007 1 2 2.007
9.038.024 ZYP Sagres 17-abr-2007 3 1 2.007
9.038.025 ZUM Sagres 17-abr-2007 3 2 2.007
9.038.026 ZYG Sagres 17-abr-2007 3 1 2.007
9.038.027 ZYV Sagres 17-abr-2007 3 1 2.007
9.048.898 ZUP Sagres 17-abr-2007 3 1 2.007
9.048.899 ZUV Sagres 17-abr-2007 3 2 2.007
9.048.900 ZUX Sagres 17-abr-2007 3 1 2.007
9.038.044 ZXH Sagres 14-may-2007 3 2 2.007
9.038.045 ZXN Sagres 29-may-2007 1 2 2.007
9.038.046 ZXP Sagres 29-may-2007 1 1 2.007
9.038.126 B3/N Sagres 29-may-2007 1 2 2.007
9.038.127 B3/B Sagres 29-may-2007 1 9 2.007
9.038.128 B3/A Sagres 29-may-2007 1 1 2.007
9.038.131 B3/4 Sagres 29-may-2007 1 2 2.007
9.038.132 B3/7 Sagres 29-may-2007 1 1 2.007
9.038.133 B3/6 Sagres 29-may-2007 1 1 2.007
9.038.134 B3/C Sagres 29-may-2007 1 9 2.007
9.038.135 B3/M Sagres 29-may-2007 1 2 2.007
9.038.137 B3/J Sagres 29-may-2007 1 1 2.007
9.038.138 ZXG Sagres 29-may-2007 1 1 2.007
9.038.139 ZXU Sagres 29-may-2007 1 9 2.007
9.038.140 ZX6 Sagres 29-may-2007 1 2 2.007
9.042.811 B3/X Sagres 29-may-2007 1 2 2.007
1.002.574 B7/X Sagres 03-abr-2009 3 2
1.002.575 BB/G Sagres 03-abr-2009 3 2 2.009
1.002.606 B7/C Sagres 28-abr-2009 3 1
29 BI/4 Sagres 08-abr-2012 3 2 2.012
32 BE/M Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
33 BE/R Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
34 BH/A Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.722 B8/H Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.724 B8/Y Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
1.002.727 BD/P Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
1.002.728 B8/S Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
1.002.729 B8/8 Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.731 BH/5 Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.732 BH/2 Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
1.002.733 BH/X Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.734 BH/K Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
1.002.735 BH/P Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
1.002.736 BH/J Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.737 BH/M Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
1.002.738 BH/4 Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.739 BH/V Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
1.002.740 BE/H Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.741 BE/6 Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.742 BE/T Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
1.002.743 BE/U Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.744 BE/Z Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.745 BE/E Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.746 BE/S Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.747 BE/N Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.748 BE/V Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.749 BE/P Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.750 BE/J Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
45 BE/A Sagres 21-jun-2012 1 2 2.012
1.028.651 BG/B Sagres 01-jun-2013 1 1 2.013
1.028.652 BG/R Sagres 01-jun-2013 1 2 2.013
1.028.653 BG/9 Sagres 01-jun-2013 1 9 2.013
1.028.654 BG/7 Sagres 01-jun-2013 1 1 2.013
1.028.655 BG/Z Sagres 01-jun-2013 1 9 2.013
1.028.656 BG/U Sagres 01-jun-2013 1 9 2.013
1.028.657 BG/8 Sagres 01-jun-2013 1 9 2.013
1.028.658 BG/L Sagres 01-jun-2013 1 9 2.013
9.067.945 BH/I Sagres 01-jun-2013 1 2 2.013
9.067.946 BH/8 Sagres 01-jun-2013 1 2 2.013
9.067.947 BH/B Sagres 01-jun-2013 1 9 2.013
9.067.948 BH/H Sagres 01-jun-2013 1 1 2.013
9.067.949 BH/3 Sagres 01-jun-2013 1 2 2.013
9.067.950 BH/U Sagres 01-jun-2013 1 9 2.013
9.067.951 BH/N Sagres 01-jun-2013 1 1 2.013
9.067.952 B8/9 Sagres 01-jun-2013 1 1 2.013
9.067.953 B8/I Sagres 01-jun-2013 1 1 2.013
9.067.954 B8/3 Sagres 01-jun-2013 1 2 2.013
9.067.955 BG/T Sagres 01-jun-2013 1 1 2.013
9.067.956 BG/1 Sagres 01-jun-2013 1 2 2.013
9.067.957 BG/K Sagres 01-jun-2013 1 2 2.013
9.067.958 BG/3 Sagres 01-jun-2013 1 9 2.013
9.067.959 BG/V Sagres 01-jun-2013 1 2 2.013
9.067.960 BG/A Sagres 01-jun-2013 1 2 2.013

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s