CONSERVACIÓN DAS AVES MARIÑAS

aves 5 aves 3 aves 8

Avaliacións a escala global

Nos últimos poucos anos teñen visto a luz un par de estudos ben substanciais respecto do estado de conservación das aves mariñas no mundo. O primeiro deles, publicado en 2012, baixo a dirección de J.P. Croxall, (Seabird conservation status, threats and priority actions: a global assessment) analiza os datos de conservación de 346 especies recollidos por dúas das principais organizacións adicadas á protección da biodiversidade, Birdlife International e máis a IUCN. As conclusións deste traballo son máis que preocupantes:

DIAGNÓSTICO

 • As aves mariñas son o grupo de aves máis ameazado e o de máis rápido deterioro.
 • A meirande parte das aves mariñas, especialmente as peláxicas (de mar aberto), contan con poboacións reprodutoras reducidas que están a declinar.

AMEAZAS EN TERRA (lugares de cría)

 • Especies invasoras nas localidades de cría: Especialmente o efecto de depredadores introducidos
 • Degradación e destrucción do hábitat axeitado para a reprodución
 • Molestias derivadas das actividades humanas

AMEAZAS NO MAR (zonas de alimentación e xuntanza)

 • Interacción con pesquerías: mortalidade en artes de pesca e competencia polos recursos
 • Contaminación

MEDIDAS PRIORITARIAS

 • Protexer os lugares de cría en terra e os lugares de alimentación e xuntanza no mar.
 • Erradicar os depredadores introducidos nos lugares de cría.
 • Reducir a captura accidental en artes de pesca.

O segundo dos traballos, asinado por Michelle Paleczny, Edd Hammill, Vasiliki Karpouzi e Daniel Pauly, investigadores da universidade da British Columbia en Canadá, e publicado en 2015, examina os cambios ocorridos nunha mostra de poboacións de aves mariñas entre 1950 e 2010 (Population Trend of the World’s Monitored Seabirds, 1950-2010). As súas conclusións suxiren que a situación das aves mariñas pode ser aínda máis desesperada do que parecía:

 • Entre 1950 e 2010 a poboación mundial de aves mariñas veuse reducida nun 70%. Esta redución afectoulle máis ás especies peláxicas que ás de costa.
Tendencia estimada para as poboacións de aves mariñas no mundo entre 1950 e 2010
Tendencia estimada para as poboacións de aves mariñas no mundo entre 1950 e 2010. As liñas picadas representan as marxes de confianza da estima.

 

Conservación das aves mariñas nas Rías Baixas

Prácticamente, a totalidade das aves mariñas que crían nas Rías Baixas o fan dentro dos límites do Parque Nacional das illas atlánticas de Galicia. Só uns poucos centos de gaivotas patiamarelas, media ducia de parellas de corvo mariño cristado e un número indeterminado de paíños reprodúcense fóra dos límites dese espazo protexido marítimo e terrestre.

Aínda así, o estado de conservación das especies reprodutoras é preocupante, por diversos motivos. A táboa que figura de seguido resume a situación:

parellas tendencia estatus
aro dos cons Uria aalge 0 última observación en 1989 desaparecido
corvo mariño cristado Phalacrocorax aristotelis 931 -6,9% (2004-2015) en perigo de extinción
gaivota escura Larus fuscus 26 -9,9% (2011-2015) declive preocupante
gaivota patiamarela Larus michahellis 10795 -6,7% (2004-2015) declive preocupante
gaivotón Larus marinus 1 colonización recente (2007) poboación moi pequena
paíño europeo Hydrobates pelagicus 11 estable non se coñece ben
pardela cincenta Calonectris diomedea 21 colonización recente (2007) poboación pequena

O Parque Nacional das illas atlánticas de Galicia, ao incluír a práctica totalidade das illas e illotes que son relevantes para as poboacións de aves mariñas das Rías Baixas, garante unha protección efectiva dos lugares de cría. Existe un programa de control de depredadores introducidos (gato e visón americano) que está a ser moi efectivo e as zonas con colonias de aves mariñas son de acceso restrinxido. No espazo marítimo a situación non é tan boa polas maiores dificultades de xestión e pola falta de medios axeitados.

 

aves 9 aves 6 aves 7