REPOSITORIO

repositorio

Servidor ou recurso de rede onde se almacenan e manteñen contidos dixitais, arquivos informáticos, bases de datos e outros similares. (Dicionario da R.A.G.)

Contido

 • Publicacións científicas (artigos de revistas científicas).
 • Documentos académicos (teses doutorais).
 • Informes técnicos non publicados.

Criterios

 • A lo menos unha das especies estudadas é un ave mariña.
 • Traballo de campo realizado total ou parcialmente no Parque Nacional ou na súa área de influencia, as Rías Baixas.
 • Traballos baseados en mostras tomadas no Parque Nacional ou na súa área de influencia.

Instrucións

Neste portal existen tres vías principais para atopar documentos: mediante “CATEGORÍAS”, mediante “ETIQUETAS” ou coa ferramenta “BUSCAR”

 • CATEGORÍAS: Ao picar no visor de categorías aparece unha lista encartable con dous tipos de categorías: nomes científicos das especies e tipo de documento (“publicación científica”, “informe” ou “tese”).
 • ETIQUETAS: Picando na palabra desexada das que conforman a nube de etiquetas.
 • BUSCAR: Esta ferramenta seleccionará calquera elemento de mardeaves.org no que apareza o termo de búsqueda, tanto documentos do repositorio como páxinas do sitio.

Para opter unha copia do documento en formato pdf basta con picar no título ou no símbolo que aparece xusto deseguido del. Nalgúns casos é posible que o enlace non dirixa directamente ao documento senon á páxina da editorial no que está aloxado. Nesa páxina atoparemos as instrucións pertinentes; polo común abonda con picar nun letreiro do tipo “download PDF”.

ESTE REPOSITORIO SO DA ACCESO A DOCUMENTOS DE ACCESO LIBRE (OPEN ACCESS) NOS QUE A COPIA DO MESMO É DE BALDE.

Se o documento que lle interesa non é de libre acceso pode probar a obtelo por medio dalgún buscador especializado (por exemplo Google Scholar) ou, mellor aínda, probe a pedirllo por email ao autor ou autora principal.

A Ficha

Cada documento conta coa súa súa correspondente ficha no repositorio. Na ficha consta a seguinte información:

 • TÍTULO: En caracteres ben grandes o título oficial do documento.
 • INFORMACIÓN DE ARQUIVO: O que interesa desta tira son os dous conxuntos de palabras separadas por comas. O primeiro (símbolo cartafol) coas categorías e o segundo (símbolo etiqueta) coas etiquetas que se lle aplican ao dcumento. Picando en calquera delas obtemos a respectiva selección de documentos coa mesma categoría ou etiqueta.
 • CITA: Cita bibliográfica do documento co nome de autores e autoras, o ano de publicación, o título, e máis o nome, número e páxinas da revista na que foi publicado. En formato Nature ou Harvard.
 • RESUMO: Copia do resumo do documento.

digitalis cantil illa do Faro

 

The use of European shag pellets as indicators of microplastic fibers in the marine environment

Álvarez, G., Barros, Á. and Velando, A., 2018. The use of European shag pellets as indicators of microplastic fibers in the marine environment. Marine Pollution Bulletin, 137, pp.444-448.

Microplastic particles are abundant marine pollutants that are ingested by many seabirds. Some seabirds regurgitate non-digestible materials in the form of pellets and their analysis may be useful to study the abundance of plastic debris at the local scale. Here, we aimed to provide baseline data for the presence of microplastics in pellets regurgitated by European shags (Phalacrocorax aristotelis) (n = 41) in the Iberia peninsula (NW Spain). We found microplastic fibers in 63% of pellets, suggesting that this type of plastic pollution is prevalent in the study area. According to Fourier Transform Infrared spectrometry, nylon fibers were the most abundant, followed by polyester. We also found that the presence of microplastics was higher in pellets containing remains of benthic fishes. Our results suggest that shag pellets may be useful to monitor microplastic pollution in coastal waters.

That Seagull Stole My Camera (and My Shot)!: Overlapping Metaphorical and Physical Distances in the Human-Animal-Camera Triad

Zulueta, C.C., 2018. That Seagull Stole My Camera (and My Shot)!: Overlapping Metaphorical and Physical Distances in the Human-Animal-Camera Triad. Critical Distance in Documentary Media, pp.231-256.


Historically, non-human animals have been a core subject of cinema and documentary films and practices. Either in fiction or non-fiction they have been recorded by humans, edited, and narrated to be represented and interpreted in certain ways, to make them stand for certain human symbols and projections. But what happens when one of those animals grabs the camera? What happens when a seagull steals a camera, when squirrels photobomb hikers or when macaques take spontaneous jungle selfies? This chapter relies on animal studies to address these situations and the agencies involved, how they have been reflected by contemporary art or in conventional wildlife documentaries in order to think about the changes which affect the confluences and distinctions between the physical and metaphorical distances at work within the human-camera-animal triad.

Concentrations of chlorinated pollutants in adipose tissue of yellow-legged gulls (Larus michahellis) from Spain: Role of gender and age

Vizuete, J., Hernández-Moreno, D., Fidalgo, L.E., Bertini, S., Andreini, R., Soler, F., Míguez-Santiyán, M.P., López-Beceiro, A. e Pérez-López, M., 2018. Concentrations of chlorinated pollutants in adipose tissue of yellow-legged gulls (Larus michahellis) from Spain: Role of gender and age. Ecotoxicology and environmental safety, 164, pp.493-499.

Concentrations of 7 different polychlorinated biphenyl (PCB) congeners, and eleven organochlorine pesticides (OCPs) and metabolites, including DDTs (dichlorodiphenyltrichloroethane), HCHs (hexachlorocyclohexane isomers), Endosulfan, Endosulfan sulfate, Endrin, Dieldrin and HCB (hexachlorobenzene), were determined in adipose tissue of 57 yellow-legged gulls collected from NW and N Spain. Furthermore, the possible differences due to two endogenous factors, age and gender, were determined. All the analyzed PCBs were detected in over 66% of the samples, with levels of 291.9 (PCB 180), 34.5 (PCB 118), 0.7 (PCB 28), 432.6 (PCB 153), 225.5 (PCB 138), 1.3 (PCB 101) and 0.4 (PCB 52) µg/kg of adipose tissue. With respect to the OCPs and metabolites, only 4,4′-DDE and HCB were detected in more than 50% of the samples, with means of 360.6 and 2.5 µg/kg of adipose tissue, respectively. From all the considered contaminants, only 4,4′-DDE levels presented significant differences depending on the gender, with females showing higher values than males (p < 0.01). Significant differences (p < 0.001) were also found related to age for the levels of PCBs 180, 138, 101, 28 and 153, as well as 4,4′-DDE, with adult levels being higher than those in young birds. The results of the present study constitute a baseline to better assess the environmental impacts of PCB and OCP contamination at other coastal sites for future biomonitoring studies, with particular emphasis on gender- and age-related differences.


Enrichment of trace elements in colonies of the yellow-legged gull (Larus michahellis) in the Atlantic Islands National Park (Galicia-NW Spain)

De La Peña-Lastra, S., Pérez-Alberti, A. e Otero, X.L., 2019. Enrichment of trace elements in colonies of the yellow-legged gull (Larus michahellis) in the Atlantic Islands National Park (Galicia-NW Spain). Science of The Total Environment, 648, pp.1536-1548.


Marine-derived nutrients are known accumulate in seabird breeding colonies due to the deposition of nutrient-rich biological materials, thus greatly altering the functioning and dynamics of these terrestrial ecosystems. Here we present the results of a sampling survey carried out during three years in yellow-legged gull colonies in the Atlantic Islands of Galicia National Park (NW Spain) with the aim of evaluating the influence of the colonies on the accumulation of trace elements, including micronutrients (Cu, Zn, Se, Co, Mo, Ni) and toxic elements (Cr, Cd, Hg, Pb, As, Ag), in the surrounding environments. For this purpose, we analysed samples of biological materials produced by the seabirds (pellets, excrement, feathers, eggs) and of soil, plants and inland water from several different subcolonies and control zones without seabirds.

The concentrations of most of the elements were higher in excrement and pellets (mean values: Zn: 152, As: 50 mg kg−1, Cd: 6, Co: 5 mg kg−1) than in feathers and eggs. The flow of trace elements into the breeding colonies, considering only the excrement, revealed a very high level of trace element deposition for a supposedly pristine environment (Zn: 2667, Cd: 70, Cu: 315, As: 64 g ha−1). The total concentrations of trace elements in soil were consistent with the long-term impact of the seabirds. Thus, the values in areas which this impact was greatest were significantly higher than in the control zones, particularly considering the most labile geochemical fractions of the soil. The concentrations of some elements (i.e. Co, As, Cd) were also higher in the inland waters in the colonies than in control zones. Finally, the concentration of trace elements in plants varied depending on the species and element considered.

Trace elements in biomaterials and soils from a Yellow-legged gull (Larus michahellis) colony in the Atlantic Islands of Galicia National Park (NW Spain).

 


Otero, X.L., de la Peña-Lastra, S., Romero, D., Nobrega, G.N., Ferreira, T.O., Pérez-Alberti, A., 2018. Trace elements in biomaterials and soils from a Yellow-legged gull (Larus michahellis) colony in the Atlantic Islands of Galicia National Park (NW Spain). Marine Pollution Bulletin, 133, pp.144-149.


Seabird colonies drastically transform the sites that they inhabit. Although the influence of seabirds on nutrient cycling has been investigated in numerous studies, the effects on trace elements has scarcely been considered. In this study, we determined the total contents of 9 trace elements in biomaterials (excrement, pellets, feathers and eggs) and soils in relation to the presence the Yellow-legged gull Larus michahellis. The concentrations of Zn, Cu and As were particularly high in the pellets and excrement. The total contents of the trace elements were significantly higher in the soils in the sub-colonies in which Yellow-legged gulls predominate than in soil from the control zone (with no gulls). The difference was even higher for the most reactive geochemical fractions. We observed that the oxidizable fraction was the most relevant fraction for almost all trace elements, indicating the importance of organic matter in trace element retention in sandy soils.

Presence and impact of Stockholm Convention POPs in gull eggs from Spanish and Portuguese natural and National Parks

Zapata, P., Ballesteros-Cano, R., Colomer, P., Bertolero, A., Viana, P., Lacorte, S., Santos, F.J., 2018. Presence and impact of Stockholm Convention POPs in gull eggs from Spanish and Portuguese natural and national parks. Science of The Total Environment, 633, pp.704-715.


The aim of the present work was to comparatively assess the occurrence and impact of persistent organic pollutants (POPs) in nine natural and national parks from Spain and Portugal using gull eggs (Larus michahellis and L. audouinii) as bioindicators of environmental contamination. Sampling was performed during the breeding season of 2016. Compounds studied include polychlorinated biphenyls (PCBs), organochlorinated pesticides (OC pesticides), perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), and were analyzed using mass spectrometric based techniques. The results showed a high contamination by PCBs in all colonies, with total levels ranging from 59 to 1278 ng/g wet weight (ww), despite their use is not currently authorized. OC pesticides were also present in all colonies, with a high incidence of 4,4′-DDE in gull eggs at levels up to 218 ± 50 ng/g ww in L. michahellis and 760 ± 412 ng/g ww in L. audouinii from the Ebro Delta natural park. PBDEs and PFOS were also detected at levels up to 91.7 ± 21.3 ng/g ww, which can be attributed to a more recent use. Except for PBDEs, the POP levels in eggs from L. audouinii were higher than in L. michahellis, presumably associated to the fish-based diet of the former. Finally, the effect of POP levels on eggshell parameters (volume, eggshell thickness and desiccation index) were investigated for each colony and gull species in order to evaluate the egg viability and, therefore, the reproduction success.

Cormorán moñudo – Phalacrocorax aristotelis (Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles)

Barros, A., Alvarez, D., Velando, A. (2013). Cormorán moñudo – Phalacrocorax aristotelis. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, A., Morales, M. B. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.


http://www.vertebradosibericos.org