DATOS

Poboación reprodutora de Corvo mariño cristado

Seguimento do número de parellas reprodutoras de Corvo mariño cristado (Phalacrocorax aristotelis) nas illas do Parque Nacional dende 1976. Monitoring of the breeding population of European shags in the National Park of the Atlantic Islands of Galicia since 1976.

Poboación reprodutora de Gaivota patiamarela

Seguimento do número de parellas de Gaivota patiamarela (Larus michahellis) nas illas do Parque Nacional dende 1976. Monitoring of the breeding population of Yellow-legged gulls in the National Park of the Atlantic Islands of Galicia since 1976.

IMG_1142