Corvos mariños marcados con aneis no Parque Nacional 1994-2014


Corvos mariños (Phalacrocorax aristotelis) marcados con aneis no Parque Nacional entre 1994 e 2014. European shags ringed at the National Park of the Atlantic Islands of Galicia 1994-2014.


Datos orixinais máis completos ao dispor no repositorio do CSIC pódense baixar picando eiqui. The complete database can be downloaded from the CSIC repository by ckicking here.


Fonte dos datos: Oro, Álvarez e Velando 2018
Data source: Oro, Álvarez and Velando 2018


 

CODIGO ANEL METÁLICO CODIGO ANEL PVC ILLA DATA DA MARCAXE IDADE SEXO COHORTE
9.014.522 A0A CiesFaro 02-may-1994 3 2
9.014.523 AFH CiesFaro 02-may-1994 1 2 1.994
9.014.524 AFK CiesFaro 02-may-1994 1 2 1.994
9.014.526 AFP CiesFaro 02-may-1994 1 9 1.994
9.014.527 AFT CiesFaro 02-may-1994 1 9 1.994
9.014.529 AFR CiesFaro 02-may-1994 1 9 1.994
9.014.530 AFM CiesFaro 02-may-1994 1 9 1.994
9.014.532 AFX CiesFaro 02-may-1994 1 1 1.994
9.014.533 AFZ CiesFaro 02-may-1994 1 2 1.994
9.022.116 AFN CiesFaro 13-may-1994 1 9 1.994
9.014.535 AHT CiesFaro 17-may-1994 1 9 1.994
9.014.536 AHZ CiesFaro 17-may-1994 1 9 1.994
9.014.537 AHS CiesFaro 17-may-1994 1 9 1.994
9.014.538 AHP CiesFaro 17-may-1994 1 2 1.994
9.014.539 A0L CiesFaro 17-may-1994 1 2 1.994
9.014.540 AHN CiesFaro 17-may-1994 1 9 1.994
9.014.541 AHB CiesFaro 17-may-1994 1 9 1.994
9.014.542 AHF CiesFaro 17-may-1994 1 9 1.994
9.014.543 AHD CiesFaro 17-may-1994 1 9 1.994
9.014.544 A4M CiesFaro 18-may-1994 1 9 1.994
9.014.545 AHY CiesFaro 18-may-1994 1 9 1.994
9.014.547 AFW CiesFaro 20-may-1994 1 9 1.994
9.014.548 AFL CiesFaro 20-may-1994 1 9 1.994
9.014.549 AHA CiesFaro 20-may-1994 1 1 1.994
9.014.550 AHE CiesFaro 20-may-1994 1 9 1.994
9.014.551 AHM CiesFaro 20-may-1994 1 9 1.994
9.014.552 AFS CiesFaro 20-may-1994 1 2 1.994
9.014.553 AFU CiesFaro 20-may-1994 1 1 1.994
9.014.554 A2L CiesFaro 21-may-1994 1 2 1.994
9.014.555 AHH CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.556 AHU CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.557 A0F CiesFaro 21-may-1994 3 1
9.014.558 AHW CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.559 AHK CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.560 AHI CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.561 A0G CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.562 A4V CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.563 A4O CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.564 A0V CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.565 A0Y CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.566 A0N CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.567 A5A CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.568 A0K CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.569 A0T CiesFaro 21-may-1994 1 9 1.994
9.014.573 A2P CiesFaro 21-may-1994 1 1 1.994
9.014.574 A3B CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.575 A0M CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.576 A0S CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.577 A0X CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.578 A0P CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.579 A0U CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.580 A0J CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.581 A1A CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.582 A1B CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.583 A1C CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.584 A1D CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.585 A1E CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.586 A1G CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.587 A1F CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.588 A1H CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.589 A1J CiesFaro 26-may-1994 1 2 1.994
9.014.591 A1K CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.592 A1L CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.593 A1M CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.594 A1N CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.595 A1P CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.596 A1R CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.597 A1S CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.598 A1T CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.599 A1U CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.014.600 A1X CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.018.301 A1Y CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.018.302 A1Z CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.018.303 A3X CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.018.304 A3V CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.018.305 A2A CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.018.306 A3Y CiesFaro 26-may-1994 1 9 1.994
9.018.307 A2D CiesFaro 27-may-1994 1 9 1.994
9.018.308 A2C CiesFaro 27-may-1994 1 9 1.994
9.018.309 A2E CiesFaro 27-may-1994 1 9 1.994
9.018.310 A2F CiesFaro 27-may-1994 1 9 1.994
9.018.311 A2G CiesFaro 27-may-1994 1 9 1.994
9.018.330 A2B CiesFaro 05-jun-1994 1 9 1.994
9.018.331 A2H CiesFaro 05-jun-1994 1 9 1.994
9.018.332 A2J CiesFaro 05-jun-1994 1 9 1.994
9.018.333 A2K CiesFaro 05-jun-1994 1 9 1.994
9.018.334 A2M CiesFaro 05-jun-1994 1 9 1.994
9.018.335 A2N CiesFaro 05-jun-1994 1 9 1.994
9.018.262 A3S CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.263 A3T CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.264 A3O CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.336 A2U CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.337 A2Y CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.338 A2X CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.339 A3A CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.340 A3C CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.341 A3E CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.342 A3G CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.343 A3H CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.344 A3J CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.345 A3K CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.346 A3L CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.347 A3M CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.348 A3N CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.349 A3P CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.350 A3R CiesFaro 17-jun-1994 1 9 1.994
9.018.265 A3Z CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.266 A4A CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.267 A4B CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.268 A4C CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.269 A4D CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.270 A4E CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.271 A4F CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.272 A4G CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.273 A4H CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.274 A4J CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.275 A4K CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.276 A4L CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.277 A4N CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.278 A4P CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.279 A4R CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.280 A4S CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.281 A4T CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.282 A4Y CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.283 A4Z CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.284 A5B CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.285 A5C CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.286 A5D CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.287 A5E CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.288 A5F CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.289 A5G CiesFaro 18-jun-1994 1 9 1.994
9.018.411 AHL CiesFaro 11-abr-1995 3 2
9.018.581 PA0M CiesFaro 26-abr-1995 3 2
9.018.551 A6A CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.552 A6B CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.554 ANJ CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.555 ANP CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.557 ANE CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.559 A9B CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.561 A6C CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.562 A6D CiesFaro 05-may-1995 1 2 1.995
9.018.563 A6E CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.564 AJL CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.565 AJG CiesFaro 05-may-1995 1 1 1.995
9.018.566 AJK CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.572 A6K CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.573 A6L CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.574 A6M CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.575 A6N CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.576 A6U CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.577 A6T CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.582 A6J CiesFaro 05-may-1995 1 9 1.995
9.018.578 A6V CiesFaro 06-may-1995 1 9 1.995
9.018.579 A6P CiesFaro 06-may-1995 1 9 1.995
9.018.580 A6R CiesFaro 06-may-1995 1 9 1.995
9.018.583 A6S CiesFaro 06-may-1995 1 9 1.995
9.018.584 A6X CiesFaro 06-may-1995 1 9 1.995
9.018.432 A6Y CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.433 A6Z CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.434 A7A CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.435 A7B CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.436 A7C CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.437 A7D CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.438 A7E CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.439 A7F CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.440 A7G CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.441 A7H CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.442 A7K CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.443 A7J CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.444 A7L CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.445 A7M CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.446 A7N CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.447 A7P CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.448 A7R CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.449 A7S CiesFaro 17-may-1995 1 2 1.995
9.018.450 A7T CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.601 A7V CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.602 A7X CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.603 A7U CiesFaro 17-may-1995 3 1
9.018.604 A7Y CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.605 A7Z CiesFaro 17-may-1995 1 1 1.995
9.018.606 A8B CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.607 A8C CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.608 A8D CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.609 A8K CiesFaro 17-may-1995 2 2 1.993
9.018.610 A8E CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.611 A8F CiesFaro 17-may-1995 1 9 1.995
9.018.560 A9A CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.612 A8J CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.613 A8L CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.614 A8M CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.615 A8N CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.616 A8G CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.617 A8H CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.618 A8P CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.619 A8R CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.620 A8S CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.621 A8U CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.622 A8T CiesFaro 18-may-1995 1 2 1.995
9.018.623 A8V CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.624 A8X CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.625 A8Y CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.626 A8Z CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.627 A9C CiesFaro 18-may-1995 1 2 1.995
9.018.628 A9D CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.629 A9E CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.630 A9F CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.631 A9G CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.632 A9J CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.633 A9K CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.634 A9H CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.635 A9P CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.636 A9M CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.637 A9X CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.638 A9Z CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.639 A9S CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.640 A9N CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.641 ALP CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.642 ALS CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.643 ALB CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.644 ALF CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.645 ALX CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.646 AKJ CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.647 ALZ CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.648 ALA CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.649 ALG CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.018.650 ALC CiesFaro 18-may-1995 1 9 1.995
9.013.083 A9V CiesFaro 27-may-1995 2 1 1.993
9.019.801 AKZ CiesFaro 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.802 AKG CiesFaro 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.803 ALT CiesFaro 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.804 ALY CiesFaro 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.805 AKN CiesFaro 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.806 ALJ CiesFaro 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.807 AKV CiesFaro 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.808 AKL CiesFaro 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.809 AKM CiesFaro 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.662 APC CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.663 APV CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.664 ASS CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.665 AST CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.666 ASY CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.667 ASZ CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.668 ASL CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.669 ASP CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.855 ANF CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.856 AMY CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.857 AMZ CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.858 AMK CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.859 AKR CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.860 AMC CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.861 AMD CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.863 AMJ CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.864 AMP CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.865 AMT CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.866 AMS CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.867 AMA CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.868 AML CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.869 AMM CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.870 AMN CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.871 AMB CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.872 AMF CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.873 AMU CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.874 AMH CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.877 AMV CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.878 AMX CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.879 AMG CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.881 AME CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.882 APT CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.884 APY CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.885 APK CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.886 APM CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.887 APF CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.888 APS CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.889 APU CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.890 ARK CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.891 APA CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.892 APR CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.893 APX CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.894 APN CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.895 APG CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.896 APZ CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.897 APH CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.898 APE CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.899 APP CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.900 APL CiesFaro 30-may-1995 1 9 1.995
9.019.670 ANA CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.671 ANC CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.672 ANS CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.673 ANB CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.674 ANX CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.676 ANV CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.677 ANM CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.678 ANN CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.679 ANU CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.680 ANH CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.681 ASC CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.682 ASG CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.683 ASH CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.684 ASM CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.685 ASJ CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.686 ALL CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.687 ASF CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.688 ASD CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.689 ASX CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.690 ASK CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.691 ASV CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.811 AKH CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.812 AKK CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.813 AKC CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.814 AKF CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.815 AKY CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.817 AKU CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.818 AKB CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.819 AKP CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.820 AKR* CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.821 AKX CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.822 AKT CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.823 AKA CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.824 ALK CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.825 ALH CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.826 ALE CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.827 ALR CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.828 AKE CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.829 ALU CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.830 ALM CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.831 ALD CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.832 ALN CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.833 A9Y CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.834 A9L CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.835 A9U CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.836 A9R CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.837 A9T CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.838 AJM CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.839 AJA CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.840 AJU CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.841 AJF CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.842 AJV CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.843 AJY CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.844 AJH CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.845 AJD CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.846 AJZ CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.847 AJN CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.848 AJJ CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.849 AJS CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.851 AJB CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.852 AJX CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.853 AJP CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.854 AJT CiesFaro 31-may-1995 1 9 1.995
9.019.956 ASB CiesFaro 15-jun-1995 1 9 1.995
9.019.957 ASA CiesFaro 15-jun-1995 1 9 1.995
9.019.958 ASE CiesFaro 15-jun-1995 3 1
9.019.959 ASR CiesFaro 15-jun-1995 1 9 1.995
9.019.961 ASU CiesFaro 15-jun-1995 1 9 1.995
9.019.962 ANT CiesFaro 15-jun-1995 1 9 1.995
9.019.963 ANK CiesFaro 16-jun-1995 1 9 1.995
9.019.964 ANG CiesFaro 16-jun-1995 1 9 1.995
9.019.965 AND CiesFaro 16-jun-1995 1 9 1.995
9.019.966 ANY CiesFaro 16-jun-1995 1 9 1.995
9.019.967 ATZ CiesFaro 16-jun-1995 1 9 1.995
9.019.968 ATA CiesFaro 16-jun-1995 1 9 1.995
9.019.969 ATE CiesFaro 16-jun-1995 1 9 1.995
9.019.970 ATP CiesFaro 01-abr-1996 3 1
9.019.971 ATX CiesFaro 01-abr-1996 3 2
9.019.972 ATC CiesFaro 02-abr-1996 3 2
9.019.973 ATG CiesFaro 02-abr-1996 3 2
9.019.974 ATT CiesFaro 03-abr-1996 3 2
9.019.975 ATH CiesFaro 03-abr-1996 3 1
1 AUA CiesFaro 18-abr-1996 3 9
9.019.976 AUL CiesFaro 18-abr-1996 3 2
9.019.977 AUN CiesFaro 18-abr-1996 3 2
9.019.978 AUM CiesFaro 18-abr-1996 3 1
9.019.981 AUB CiesFaro 18-abr-1996 3 2
9.019.983 ATV CiesFaro 19-abr-1996 1 9 1.996
9.019.986 AUP CiesFaro 20-abr-1996 3 2
9.019.989 AUU CiesFaro 20-abr-1996 3 2
9.019.990 AUX CiesFaro 22-abr-1996 3 2
9.019.991 AUR CiesFaro 22-abr-1996 3 1
9.019.992 AUV CiesFaro 22-abr-1996 3 1
9.019.993 AUE CiesFaro 22-abr-1996 3 1
9.019.995 ABT CiesFaro 23-abr-1996 1 2 1.996
2 AUY CiesFaro 24-abr-1996 3 2
9.019.982 BBE CiesFaro 25-abr-1996 1 1 1.996
9.022.026 AUF CiesFaro 25-abr-1996 1 1 1.996
9.022.027 ATY CiesFaro 25-abr-1996 1 1 1.996
9.022.040 AEP CiesFaro 25-abr-1996 1 2 1.996
9.022.043 ABE CiesFaro 25-abr-1996 1 1 1.996
9.022.044 ACB CiesFaro 25-abr-1996 1 1 1.996
9.022.034 AYZ CiesFaro 26-abr-1996 1 2 1.996
9.022.025 AUC CiesFaro 28-abr-1996 1 2 1.996
9.022.032 AXP CiesFaro 29-abr-1996 1 1 1.996
9.022.033 AVX CiesFaro 29-abr-1996 1 2 1.996
9.022.014 AUJ CiesFaro 02-may-1996 1 1 1.996
9.022.037 BBS CiesFaro 02-may-1996 1 1 1.996
9.022.038 AUS CiesFaro 02-may-1996 1 2 1.996
9.019.984 AUD CiesFaro 03-may-1996 1 1 1.996
9.019.985 ATM CiesFaro 03-may-1996 1 1 1.996
9.022.013 AVZ CiesFaro 03-may-1996 1 1 1.996
9.022.007 BBA CiesFaro 04-may-1996 1 1 1.996
9.022.015 ATN CiesFaro 04-may-1996 1 2 1.996
9.022.023 AVL CiesFaro 04-may-1996 1 2 1.996
9.022.028 AVS CiesFaro 04-may-1996 1 1 1.996
9.022.152 BBZ CiesFaro 04-may-1996 1 1 1.996
9.022.179 AVY CiesFaro 04-may-1996 1 2 1.996
9.022.017 ATU CiesFaro 06-may-1996 1 2 1.996
9.022.018 ATS CiesFaro 06-may-1996 1 2 1.996
9.022.019 ATJ CiesFaro 06-may-1996 1 1 1.996
9.022.021 AUK CiesFaro 06-may-1996 1 2 1.996
9.022.029 AVE CiesFaro 06-may-1996 1 1 1.996
9.022.030 AVK CiesFaro 06-may-1996 1 2 1.996
9.022.031 AVM CiesFaro 06-may-1996 1 1 1.996
9.022.039 AVD CiesFaro 07-may-1996 1 9 1.996
9.022.001 BBF CiesFaro 08-may-1996 1 1 1.996
9.022.016 ATB CiesFaro 08-may-1996 1 1 1.996
9.022.020 ATD CiesFaro 08-may-1996 1 1 1.996
9.022.084 AKS CiesFaro 08-may-1996 1 1 1.996
9.022.162 ATL CiesFaro 08-may-1996 1 2 1.996
9.022.163 AVC CiesFaro 08-may-1996 1 2 1.996
9.022.180 AVN CiesFaro 08-may-1996 1 1 1.996
9.022.183 AVP CiesFaro 08-may-1996 1 2 1.996
9.022.185 ATK CiesFaro 08-may-1996 1 2 1.996
9.022.161 ATR CiesFaro 09-may-1996 1 2 1.996
9.022.181 AVT CiesFaro 09-may-1996 1 2 1.996
9.022.108 BCA CiesFaro 10-may-1996 1 2 1.996
9.012.165 AVB CiesFaro 11-may-1996 1 1 1.996
9.022.176 ATF CiesFaro 11-may-1996 1 9 1.996
9.022.178 AVG CiesFaro 11-may-1996 1 1 1.996
9.022.198 BBV CiesFaro 11-may-1996 1 2 1.996
9.022.113 AEF CiesFaro 12-may-1996 1 1 1.996
9.022.164 AVV CiesFaro 12-may-1996 1 2 1.996
9.022.166 ADE CiesFaro 12-may-1996 1 2 1.996
9.022.167 ACT CiesFaro 12-may-1996 1 2 1.996
9.022.105 BBR CiesFaro 13-may-1996 1 1 1.996
9.022.195 BBT CiesFaro 13-may-1996 1 2 1.996
9.022.115 ABR CiesFaro 14-may-1996 1 2 1.996
9.022.117 ACE CiesFaro 14-may-1996 1 2 1.996
9.022.118 ADP CiesFaro 18-may-1996 1 2 1.996
9.022.109 AOH CiesFaro 19-may-1996 1 2 1.996
9.022.110 AFC CiesFaro 19-may-1996 1 2 1.996
9.022.131 BBN CiesFaro 06-jun-1996 1 9 1.996
9.022.301 B9H CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.302 B9K CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.303 B9J CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.304 B9L CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.305 B9M CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.306 B9N CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.307 B9P CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.308 B9R CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.309 B9S CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.310 B9T CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.311 B9U CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.312 B9V CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.313 B9X CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.314 B9Y CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.315 B9Z CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.316 BBB CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.317 BBC CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.318 BBD CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.319 BBG CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.320 BBH CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.321 BBJ CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.322 BBL CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.323 BBM CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.324 BBP CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.383 BAL CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.384 BAM CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.385 BAN CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.386 BAP CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.387 BAS CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.388 BAT CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.389 BAU CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.390 BAV CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.391 BAX CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.392 BAY CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.393 BAZ CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.394 B9A CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.395 B9B CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.396 B9C CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.397 B9D CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.398 B9E CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.399 B9F CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.400 B9G CiesFaro 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.041 ABC CiesFaro 26-jul-1996 1 1 1.996
9.022.332 BCS CiesFaro 21-abr-1997 3 2 1.997
9.022.333 BCT CiesFaro 21-abr-1997 1 9 1.997
9.022.334 BCU CiesFaro 21-abr-1997 1 9 1.997
9.022.335 BCR CiesFaro 21-abr-1997 1 9 1.997
9.022.336 BCX CiesFaro 21-abr-1997 1 9 1.997
9.022.251 BCH CiesFaro 24-abr-1997 1 2 1.997
9.022.252 BCF CiesFaro 24-abr-1997 1 9 1.997
9.022.253 BFT CiesFaro 24-abr-1997 1 9 1.997
9.022.254 BFF CiesFaro 24-abr-1997 1 1 1.997
9.022.255 BFN CiesFaro 24-abr-1997 1 2 1.997
9.022.256 BFL CiesFaro 24-abr-1997 1 2 1.997
9.022.257 BFD CiesFaro 24-abr-1997 1 9 1.997
9.022.258 BFE CiesFaro 24-abr-1997 1 2 1.997
9.022.259 BFB CiesFaro 24-abr-1997 1 1 1.997
9.022.260 BFC CiesFaro 24-abr-1997 1 2 1.997
9.022.261 BFU CiesFaro 24-abr-1997 1 1 1.997
9.022.262 BFH CiesFaro 24-abr-1997 1 1 1.997
9.022.263 BFY CiesFaro 24-abr-1997 1 2 1.997
9.022.264 BFJ CiesFaro 24-abr-1997 1 2 1.997
9.022.265 BFV CiesFaro 24-abr-1997 1 2 1.997
9.022.266 BFS CiesFaro 24-abr-1997 1 1 1.997
9.022.267 BFR CiesFaro 24-abr-1997 1 1 1.997
9.022.268 BFK CiesFaro 24-abr-1997 1 2 1.997
9.022.270 BFG CiesFaro 24-abr-1997 1 1 1.997
9.022.338 BCZ CiesFaro 22-may-1997 1 2 1.997
9.022.339 BCN CiesFaro 22-may-1997 1 9 1.997
9.022.340 BCM CiesFaro 22-may-1997 1 9 1.997
9.022.341 BCP CiesFaro 22-may-1997 1 9 1.997
9.022.343 BCB CiesFaro 22-may-1997 1 2 1.997
9.022.344 BCE CiesFaro 22-may-1997 1 9 1.997
9.022.345 BCC CiesFaro 22-may-1997 1 2 1.997
9.022.346 BCD CiesFaro 22-may-1997 1 2 1.997
9.022.347 BCK CiesFaro 22-may-1997 1 2 1.997
9.022.348 ACL CiesFaro 22-may-1997 1 2 1.997
9.022.350 BCG CiesFaro 22-may-1997 1 2 1.997
9.022.342 BCV CiesFaro 23-may-1997 1 9 1.997
9.022.271 BNB CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.272 BFP CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.273 BNK CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.274 BFZ CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.275 BRK CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.276 BRE CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.277 BPC CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.278 BPV CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.279 BRS CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.280 BNP CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.281 BPL CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.282 BPB CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.283 BRY CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.284 BRV CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.285 BPM CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.286 BND CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.287 BNF CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.288 BNC CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.289 BNM CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.290 BPS CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.291 BRG CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.292 BRX CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.293 BRD CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.294 BNN CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.295 BPJ CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.296 BPY CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.297 BRL CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.298 BPZ CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.299 BPR CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.300 BRU CiesFaro 24-may-1997 1 9 1.997
9.022.089 BTX CiesFaro 12-abr-2001 3 9 2.001
9.022.090 BSD CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.091 BUS CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.092 BSP CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.093 BUF CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.094 BUA CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.096 BTF CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.097 BUN CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.099 BTT CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.100 BSU CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.201 BRZ CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.202 BUT CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.203 BTP CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.204 BTJ CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.205 BUX CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.206 BYK CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.207 BUK CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.208 BUB CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.209 BTG CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.210 BSE CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.211 BSA CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.212 BTE CiesFaro 01-jun-2001 1 2 2.001
9.022.213 BSY CiesFaro 01-jun-2001 1 1 2.001
9.022.214 BUE CiesFaro 01-jun-2001 1 1 2.001
9.022.215 BNR CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.216 BSL CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.217 BSZ CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.218 BRN CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.219 BSC CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.220 BSR CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.221 BSH CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.222 BSM CiesFaro 01-jun-2001 1 9 2.001
9.022.223 BTS CiesFaro 02-jun-2001 1 1 2.001
9.022.224 BUP CiesFaro 02-jun-2001 1 1 2.001
9.022.225 BUU CiesFaro 02-jun-2001 1 2 2.001
9.022.226 BUZ CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.227 BSB CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.228 BUY CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.230 BTB CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.231 BSV CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.232 BTV CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.233 BTR CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.234 BTU CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.235 BUR CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.236 BUG CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.237 BSG CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.238 BTN CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.239 BML CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.240 BTA CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.241 BUV CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.242 BUL CiesFaro 02-jun-2001 1 2 2.001
9.022.243 BSX CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.244 BUM CiesFaro 02-jun-2001 1 9 2.001
9.022.246 BJD CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.247 BJT CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.249 BJZ CiesFaro 09-jun-2001 1 1 2.001
9.022.250 BJK CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.457 BJC CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.458 BJH CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.459 BJR CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.460 BJE CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.461 BJF CiesFaro 09-jun-2001 2 2 1.999
9.022.462 BJY CiesFaro 09-jun-2001 3 2 2.001
9.022.463 BJB CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.464 BLK CiesFaro 09-jun-2001 1 1 2.001
9.022.465 BLP CiesFaro 09-jun-2001 1 1 2.001
9.022.466 BHH CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.467 BHL CiesFaro 09-jun-2001 1 1 2.001
9.022.468 BHB CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.469 BHT CiesFaro 09-jun-2001 1 2 2.001
9.022.471 BHI CiesFaro 09-jun-2001 1 1 2.001
9.022.472 BJV CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.473 BHX CiesFaro 09-jun-2001 1 1 2.001
9.022.474 BJG CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.475 BJU CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.476 BJM CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.478 BJA CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.479 BJS CiesFaro 09-jun-2001 1 2 2.001
9.022.480 BJP CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.481 BJX CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.482 BLL CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.483 BJJ CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.484 BLY CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.485 BLR CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.486 BHA CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.022.487 BLJ CiesFaro 09-jun-2001 1 9 2.001
9.038.264 BXM CiesFaro 11-jun-2002 1 2 2.002
9.038.265 BXF CiesFaro 11-jun-2002 1 2 2.002
9.038.266 BXB CiesFaro 11-jun-2002 1 2 2.002
9.038.267 BVE CiesFaro 11-jun-2002 1 2 2.002
9.038.268 BXD CiesFaro 11-jun-2002 1 2 2.002
9.038.269 BVC CiesFaro 11-jun-2002 1 1 2.002
9.038.270 BXR CiesFaro 11-jun-2002 1 1 2.002
9.038.272 BV4 CiesFaro 11-jun-2002 1 9 2.002
9.038.273 BVV CiesFaro 11-jun-2002 1 1 2.002
9.038.274 BVT CiesFaro 11-jun-2002 1 2 2.002
9.038.275 BVH CiesFaro 11-jun-2002 1 1 2.002
9.038.276 BVU CiesFaro 11-jun-2002 1 2 2.002
9.038.277 BUD CiesFaro 11-jun-2002 1 2 2.002
9.038.278 BVP CiesFaro 12-jun-2002 1 9 2.002
9.038.279 BVN CiesFaro 12-jun-2002 1 2 2.002
9.038.280 BXH CiesFaro 12-jun-2002 1 1 2.002
9.038.281 BVS CiesFaro 12-jun-2002 1 1 2.002
9.038.283 BXE CiesFaro 12-jun-2002 1 2 2.002
9.038.284 BXG CiesFaro 12-jun-2002 1 2 2.002
9.038.285 BXJ CiesFaro 12-jun-2002 1 1 2.002
9.038.286 BXS CiesFaro 12-jun-2002 1 1 2.002
9.038.287 BVX CiesFaro 12-jun-2002 1 2 2.002
9.038.288 BXN CiesFaro 12-jun-2002 1 2 2.002
9.038.289 BXL CiesFaro 12-jun-2002 1 1 2.002
9.038.290 BLS CiesFaro 12-jun-2002 1 9 2.002
9.038.291 BLB CiesFaro 12-jun-2002 1 9 2.002
9.038.292 BME CiesFaro 12-jun-2002 3 2 2.002
9.038.293 BHK CiesFaro 12-jun-2002 1 1 2.002
9.038.294 BLN CiesFaro 12-jun-2002 1 1 2.002
9.038.295 BMY CiesFaro 12-jun-2002 1 1 2.002
9.038.296 ZA5 CiesFaro 02-jun-2003 1 9 2.003
9.038.297 ZAN CiesFaro 02-jun-2003 1 9 2.003
9.038.298 ZAU CiesFaro 02-jun-2003 1 9 2.003
9.038.299 ZA6 CiesFaro 02-jun-2003 1 9 2.003
9.038.300 ZA2 CiesFaro 02-jun-2003 1 9 2.003
9.038.302 ZE8 CiesFaro 26-jun-2003 1 1 2.003
9.038.322 ZEJ CiesFaro 26-jun-2003 1 1 2.003
9.038.323 ZEN CiesFaro 26-jun-2003 1 2 2.003
9.038.324 ZE6 CiesFaro 26-jun-2003 1 1 2.003
9.038.325 ZEX CiesFaro 26-jun-2003 1 2 2.003
9.038.326 ZEV CiesFaro 26-jun-2003 1 2 2.003
9.038.327 ZEM CiesFaro 26-jun-2003 1 1 2.003
9.038.328 ZE4 CiesFaro 26-jun-2003 1 2 2.003
9.038.329 ZEU CiesFaro 26-jun-2003 1 1 2.003
9.038.330 ZER CiesFaro 26-jun-2003 1 2 2.003
9.038.165 ZCU CiesFaro 01-may-2004 3 2 2.004
9.038.166 ZC7 CiesFaro 01-may-2004 3 1 2.004
9.038.167 ZCM CiesFaro 01-may-2004 3 2 2.004
9.038.168 ZCD CiesFaro 01-may-2004 3 2 2.004
9.038.175 ZG7 CiesFaro 10-may-2004 1 1 2.004
9.038.176 ZG4 CiesFaro 10-may-2004 1 2 2.004
9.038.177 ZG5 CiesFaro 10-may-2004 1 2 2.004
9.038.178 ZG6 CiesFaro 10-may-2004 1 1 2.004
9.038.179 ZG8 CiesFaro 10-may-2004 1 1 2.004
9.038.180 ZGZ CiesFaro 10-may-2004 1 2 2.004
9.038.181 ZGG CiesFaro 10-may-2004 1 2 2.004
9.038.182 ZGP CiesFaro 10-may-2004 3 1 2.004
9.038.183 ZGS CiesFaro 10-may-2004 3 1 2.004
9.038.184 ZGD CiesFaro 10-may-2004 1 2 2.004
9.038.185 ZGN CiesFaro 10-may-2004 1 2 2.004
9.038.186 ZGX CiesFaro 10-may-2004 1 2 2.004
9.038.188 ZGU CiesFaro 10-may-2004 1 2 2.004
9.038.190 ZGK CiesFaro 10-may-2004 3 1 2.004
9.038.367 ZHY CiesFaro 03-jun-2004 1 2 2.004
9.038.368 ZHK CiesFaro 03-jun-2004 1 2 2.004
9.038.369 ZHC CiesFaro 03-jun-2004 1 2 2.004
9.038.370 ZH2 CiesFaro 03-jun-2004 1 1 2.004
9.038.371 ZH9 CiesFaro 03-jun-2004 1 2 2.004
9.038.372 ZH3 CiesFaro 03-jun-2004 1 2 2.004
9.038.373 ZHP CiesFaro 03-jun-2004 1 2 2.004
9.038.374 ZHA CiesFaro 03-jun-2004 1 1 2.004
9.038.375 ZHJ CiesFaro 03-jun-2004 1 1 2.004
9.038.376 ZHE CiesFaro 03-jun-2004 1 1 2.004
9.038.379 ZHU CiesFaro 05-jun-2004 1 2 2.004
9.038.380 ZHT CiesFaro 05-jun-2004 1 2 2.004
9.038.381 ZHM CiesFaro 05-jun-2004 1 2 2.004
9.038.382 ZH7 CiesFaro 05-jun-2004 1 2 2.004
9.038.383 ZH6 CiesFaro 05-jun-2004 1 1 2.004
9.038.384 ZH4 CiesFaro 05-jun-2004 1 2 2.004
9.038.498 ZHH CiesFaro 05-jun-2004 1 2 2.004
9.038.499 ZHR CiesFaro 05-jun-2004 1 2 2.004
9.038.500 ZHG CiesFaro 05-jun-2004 1 2 2.004
9.038.485 ZM3 CiesFaro 27-jun-2004 1 2 2.004
9.038.486 ZM5 CiesFaro 27-jun-2004 1 1 2.004
9.038.487 ZM2 CiesFaro 27-jun-2004 1 9 2.004
9.038.488 ZMS CiesFaro 27-jun-2004 1 2 2.004
9.038.392 ZN8 CiesFaro 30-abr-2005 3 2
9.038.221 ZM4 CiesFaro 02-jun-2005 1 9 2.005
9.038.222 ZMG CiesFaro 02-jun-2005 1 9 2.005
9.038.223 ZMC CiesFaro 02-jun-2005 1 9 2.005
9.038.224 ZMH CiesFaro 02-jun-2005 1 9 2.005
9.038.225 ZME CiesFaro 02-jun-2005 1 9 2.005
9.038.226 ZMK CiesFaro 02-jun-2005 1 9 2.005
9.038.227 ZM8 CiesFaro 02-jun-2005 1 9 2.005
9.038.228 ZM6 CiesFaro 02-jun-2005 1 9 2.005
9.038.229 ZMP CiesFaro 02-jun-2005 1 9 2.005
9.038.065 ZPP CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.067 ZRU CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.068 ZPY CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.069 ZR2 CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.070 ZPT CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.071 ZPX CiesFaro 08-jun-2006 3 2 2.006
9.038.072 ZPU CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.073 ZPZ CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.075 ZR7 CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.076 ZR3 CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.077 ZPV CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.078 ZPR CiesFaro 08-jun-2006 1 9 2.006
9.038.080 ZPN CiesFaro 10-jun-2006 1 9 2.006
9.038.081 ZRZ CiesFaro 10-jun-2006 1 9 2.006
9.038.029 ZYJ CiesFaro 25-abr-2007 3 1 2.007
9.038.043 ZX1 CiesFaro 06-may-2007 3 1 2.007
9.038.119 ZXC CiesFaro 06-may-2007 1 9 2.007
9.038.120 ZXS CiesFaro 06-may-2007 1 9 2.007
9.042.812 B1/H CiesFaro 03-jun-2007 1 2 2.007
9.042.813 B1/3 CiesFaro 03-jun-2007 1 1 2.007
9.042.814 B1/1 CiesFaro 03-jun-2007 1 2 2.007
9.042.849 B1/R CiesFaro 03-jun-2007 1 2 2.007
9.042.850 B1/2 CiesFaro 03-jun-2007 1 1 2.007
1.002.573 B2/Z CiesFaro 18-mar-2008 3 2
1.002.610 BB/P CiesFaro 19-may-2008 3 2 2.008
1.002.614 BB/B CiesFaro 19-may-2008 1 9 2.008
1.002.615 BB/C CiesFaro 19-may-2008 1 9 2.008
1.002.616 BB/3 CiesFaro 19-may-2008 1 9 2.008
1.002.618 BB/Z CiesFaro 19-may-2008 1 9 2.008
1.002.619 BB/2 CiesFaro 19-may-2008 1 9 2.008
1.002.620 BB/7 CiesFaro 19-may-2008 1 9 2.008
1.002.607 B6/P CiesFaro 20-jun-2008 1 9 2.008
1.002.579 B7/M CiesFaro 15-abr-2009 3 2
1.002.770 BI/1 CiesFaro 09-may-2012 1 2 2.012
1.002.771 BI/3 CiesFaro 09-may-2012 1 2 2.012
1.002.772 BI/7 CiesFaro 09-may-2012 1 2 2.012
1.002.773 BI/A CiesFaro 09-may-2012 1 1 2.012
1.002.774 BI/C CiesFaro 09-may-2012 3 1 2.012
1.002.775 BI/Y CiesFaro 09-may-2012 3 2 2.012
1.002.776 BI/V CiesFaro 09-may-2012 1 2 2.012
1.002.777 BI/U CiesFaro 09-may-2012 3 2 2.012
1.002.778 BI/D CiesFaro 09-may-2012 1 2 2.012
1.002.779 BI/X CiesFaro 09-may-2012 1 2 2.012
1.002.780 BI/N CiesFaro 09-may-2012 1 1 2.012
1.002.781 BI/J CiesFaro 09-may-2012 1 2 2.012
1.002.782 BI/G CiesFaro 09-may-2012 1 2 2.012
1.002.784 BI/R CiesFaro 09-may-2012 1 2 2.012
1.002.786 BI/M CiesFaro 09-may-2012 1 1 2.012
35 BH/G CiesFaro 07-jun-2012 1 1 2.012
36 BH/R CiesFaro 07-jun-2012 1 1 2.012
37 BH/Y CiesFaro 07-jun-2012 1 2 2.012
1.028.661 BG/C CiesFaro 04-jun-2013 1 1 2.013
1.028.662 BJ/V CiesFaro 04-jun-2013 1 1 2.013
1.028.663 BJ/L CiesFaro 04-jun-2013 1 1 2.013
1.028.664 BL/Y CiesFaro 04-jun-2013 1 1 2.013
1.028.665 BJ/E CiesFaro 04-jun-2013 1 1 2.013
1.028.666 BL/M CiesFaro 04-jun-2013 1 1 2.013
1.028.667 BL/N CiesFaro 04-jun-2013 1 2 2.013
1.028.668 BL/J CiesFaro 04-jun-2013 1 2 2.013
1.028.669 BJ/7 CiesFaro 04-jun-2013 1 1 2.013
9.018.251 AAV CiesMonteagudo 28-may-1994 1 9 1.994
9.022.132 B7B CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.133 B7C CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.134 B7D CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.135 B7E CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.136 B7F CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.137 B7G CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.138 B7H CiesMonteagudo 07-jun-1996 3 2
9.022.139 B7J CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.140 B7K CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.141 B7L CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.142 B7M CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.143 B7N CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.144 B7R CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.146 B7S CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.147 B7T CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.148 B7U CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.149 B7V CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.150 B7X CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.351 B7Y CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.352 B7Z CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.353 B8A CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.354 B8B CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.355 B8C CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.356 B8D CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.357 B8E CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.358 B8F CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.359 B8G CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.360 B8H CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.361 B8J CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.362 B8K CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.363 B8L CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.364 B8M CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.365 B8N CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.366 B8P CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.367 B8R CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.368 B8S CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.369 B8T CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.370 B8U CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.371 B8Y CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.372 B8X CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.373 B8Z CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.374 BAA CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.375 BAB CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.376 BAC CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.377 BAD CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.378 BAF CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.379 BAG CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.380 BAH CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.381 BAJ CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
9.022.382 BAK CiesMonteagudo 07-jun-1996 1 9 1.996
6 BHC CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
7 BHE CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
8 BHF CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
9 BHN CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
10 BHR CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
11 BHS CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
12 BLA CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
13 BLD CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
14 BLE CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
15 BLV CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
16 BMA CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
17 BMC CiesMonteagudo 14-jun-2001 3 2 2.001
18 BMF CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
19 BMH CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
20 BMJ CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
21 BMK CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
22 BMM CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
23 BMP CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
24 BMR CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
25 BMS CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
26 BMU CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
27 BMZ CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
9.022.488 BLF CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
9.022.489 BHY CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
9.022.490 BLG CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 2 2.001
9.022.491 BLH CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
9.022.492 BHZ CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 2 2.001
9.022.493 BHU CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 2 2.001
9.022.494 BHM CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 2 2.001
9.022.495 BHD CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 2 2.001
9.022.496 BHP CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
9.022.497 BLT CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 1 2.001
9.022.498 BLC CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 1 2.001
9.022.499 BLU CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
9.022.500 BHV CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
9.022.501 BHG CiesMonteagudo 14-jun-2001 1 9 2.001
9.038.251 BVL CiesMonteagudo 08-jun-2002 3 2 2.002
9.038.252 BXA CiesMonteagudo 08-jun-2002 3 1 2.002
9.038.253 BVA CiesMonteagudo 08-jun-2002 3 2
9.038.254 BVG CiesMonteagudo 08-jun-2002 1 9 2.002
9.038.255 BVK CiesMonteagudo 08-jun-2002 1 9 2.002
9.038.256 BVD CiesMonteagudo 08-jun-2002 1 9 2.002
9.038.257 BVJ CiesMonteagudo 08-jun-2002 1 9 2.002
9.038.258 BVM CiesMonteagudo 08-jun-2002 1 9 2.002
9.038.259 BVZ CiesMonteagudo 08-jun-2002 1 9 2.002
9.038.260 BVY CiesMonteagudo 08-jun-2002 1 9 2.002
9.038.261 BXP CiesMonteagudo 08-jun-2002 1 9 2.002
9.038.262 BXC CiesMonteagudo 08-jun-2002 1 9 2.002
9.038.263 BVF CiesMonteagudo 08-jun-2002 1 9 2.002
9.038.169 ZCX CiesMonteagudo 09-may-2004 3 1 2.004
9.038.170 ZCZ CiesMonteagudo 09-may-2004 1 2 2.004
9.038.171 ZCH CiesMonteagudo 09-may-2004 1 2 2.004
9.038.172 ZCG CiesMonteagudo 09-may-2004 3 1 2.004
9.038.173 ZG2 CiesMonteagudo 09-may-2004 3 1 2.004
9.038.174 ZG3 CiesMonteagudo 09-may-2004 3 2 2.004
9.038.491 ZKR CiesMonteagudo 03-jun-2004 1 1 2.004
9.038.492 ZKZ CiesMonteagudo 03-jun-2004 3 2 2.004
9.038.493 ZNX CiesMonteagudo 03-jun-2004 1 1 2.004
9.038.494 ZK1 CiesMonteagudo 03-jun-2004 1 2 2.004
9.038.495 ZN2 CiesMonteagudo 03-jun-2004 1 1 2.004
9.038.496 ZNY CiesMonteagudo 03-jun-2004 1 2 2.004
9.038.497 ZNT CiesMonteagudo 03-jun-2004 1 2 2.004
9.038.377 ZHD CiesMonteagudo 04-jun-2004 1 1 2.004
9.038.378 ZHX CiesMonteagudo 04-jun-2004 1 1 2.004
9.038.031 ZVU CiesMonteagudo 03-abr-2007 3 2 2.007
9.038.032 ZVZ CiesMonteagudo 03-abr-2007 3 2 2.007
9.038.033 ZV1 CiesMonteagudo 03-abr-2007 3 1 2.007
9.048.889 ZVY CiesMonteagudo 03-abr-2007 3 2 2.007
9.048.890 ZVX CiesMonteagudo 03-abr-2007 3 1 2.007
9.038.014 ZYT CiesMonteagudo 24-abr-2007 3 2 2.007
9.038.028 ZY7 CiesMonteagudo 24-abr-2007 3 1 2.007
9.038.030 ZYN CiesMonteagudo 24-abr-2007 3 1 2.007
9.038.121 B2/2 CiesMonteagudo 04-may-2007 2 1 2.005
9.038.122 B2/A CiesMonteagudo 04-may-2007 3 2
9.038.047 B3/Y CiesMonteagudo 01-jun-2007 1 2 2.007
9.038.048 B3/9 CiesMonteagudo 01-jun-2007 1 9 2.007
9.038.049 B3/1 CiesMonteagudo 01-jun-2007 1 9 2.007
9.038.050 B3/5 CiesMonteagudo 01-jun-2007 1 9 2.007
9.038.129 B3/K CiesMonteagudo 01-jun-2007 1 1 2.007
9.038.130 B3/D CiesMonteagudo 01-jun-2007 1 1 2.007
9.038.141 B3/L CiesMonteagudo 01-jun-2007 1 1 2.007
9.038.143 B3/I CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.038.144 B3/8 CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.038.145 B3/T CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.038.146 B3/S CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.038.147 B3/R CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 2 2.007
9.038.149 B3/U CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.038.150 B3/Z CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.042.841 B3/V CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 2 2.007
9.042.842 B3/E CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.042.843 B3/B* CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.042.844 B1/7 CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.042.845 B1/6 CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.042.846 B1/5 CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.042.847 B1/B CiesMonteagudo 02-jun-2007 3 2
9.042.848 B1/A CiesMonteagudo 02-jun-2007 1 1 2.007
9.038.148 B3/H CiesMonteagudo 03-jun-2007 1 9 2.007
9.042.801 B1/9 CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 1 2.007
9.042.802 B1/S CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 1 2.007
9.042.803 B1/E CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 1 2.007
9.042.804 B1/P CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 2 2.007
9.042.805 B1/I CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 1 2.007
9.042.806 B1/4 CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 1 2.007
9.042.807 B1/8 CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 1 2.007
9.042.808 B1/X CiesMonteagudo 04-jun-2007 3 1
9.042.809 B1/Y CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 2 2.007
9.042.810 B1/Z CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 1 2.007
9.042.815 B1/U CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 1 2.007
9.042.816 B1/J CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 1 2.007
9.042.817 B1/L CiesMonteagudo 04-jun-2007 1 1 2.007
1.002.571 B6/1 CiesMonteagudo 18-mar-2008 3 1
1.002.676 BB/E CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.677 BB/A CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.678 BA/1 CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.679 BB/6 CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.680 BB/F CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.681 BB/5 CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.682 BB/N CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.683 BB/L CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.684 Bm/B CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.685 BB/U CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.686 BB/S CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.687 BB/T CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.688 BB/V CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.689 BB/R CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.690 BB/D CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.691 BB/4 CiesMonteagudo 23-may-2008 1 9 2.008
1.002.580 B7/4 CiesMonteagudo 15-abr-2009 3 1
1.002.768 Z3H CiesMonteagudo 23-abr-2012 1 1 2.012
1.002.769 Z7M CiesMonteagudo 23-abr-2012 1 1 2.012
30 B8/C CiesMonteagudo 12-may-2012 1 1 2.012
31 B8/K CiesMonteagudo 12-may-2012 1 1 2.012
1.002.799 B8/D CiesMonteagudo 12-may-2012 1 1 2.012
1.002.800 B8/J CiesMonteagudo 12-may-2012 1 2 2.012
39 BL/1 CiesMonteagudo 12-jun-2012 1 2 2.012
40 BL/5 CiesMonteagudo 12-jun-2012 1 2 2.012
41 BL/7 CiesMonteagudo 12-jun-2012 1 1 2.012
1.028.673 BE/4 CiesMonteagudo 05-jun-2013 1 9 2.013
1.028.674 B9/2 CiesMonteagudo 05-jun-2013 1 9 2.013
9.018.290 A5H CiesSur 08-abr-1995 3 2
9.018.291 A5N CiesSur 08-abr-1995 3 1
9.018.292 A5M CiesSur 08-abr-1995 3 1
9.018.293 A5L CiesSur 08-abr-1995 3 1
9.018.294 A5R CiesSur 08-abr-1995 3 1
9.018.295 A5S CiesSur 08-abr-1995 3 1
9.018.296 A5P CiesSur 08-abr-1995 3 1
9.018.297 A5K CiesSur 08-abr-1995 3 1
9.018.298 A5J CiesSur 08-abr-1995 3 1
9.018.299 ABA CiesSur 08-abr-1995 3 2
9.018.408 ABW CiesSur 08-abr-1995 3 2
9.018.409 ACU CiesSur 09-abr-1995 3 1
9.018.410 AHX CiesSur 09-abr-1995 3 9
9.018.678 AZP CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.679 AZA CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.680 AZL CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.681 AZH CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.682 AZS CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.683 AZT CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.684 AZJ CiesSur 27-may-1995 3 1
9.018.685 AZE CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.686 AZM CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.687 AZY CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.688 AZV CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.689 AZN CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.690 AZG CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.692 AZB CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.693 AZR CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.694 AZK CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.695 AZC CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.696 AZZ CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.697 AZD CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.698 AZF CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.699 AZU CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.700 ARZ CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.702 ARB CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.703 ARS CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.704 ARL CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.705 ARX CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.706 ARH CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.707 ARD CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.708 ARG CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.709 ARU CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.710 ARR CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.711 ARJ CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.712 ARV CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.713 ARE CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.714 ART CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.715 ARM CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.716 ARY CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.717 ARC CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.718 ARA CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.719 AXV CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.720 AXT CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.721 AXB CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.722 AXA CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.723 AXJ CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.724 AZX CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.725 AXN CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.726 AXX CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.727 AXS CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.728 AXE CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.729 AXM CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.730 AXD CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.731 AXK CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.732 AXR CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.733 AXG CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.734 AXY CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.735 AXF CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.736 AXC CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.737 AXH CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.738 AVR CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.739 AXL CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.740 AXU CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.741 AYP CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.742 AYU CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.743 AYL CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.744 AYB CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.745 AYA CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.746 AYC CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.747 AYD CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.748 AYM CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.749 AYY CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.018.750 AYK CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.651 AYV CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.652 AYR CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.653 AYE CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.654 AYG CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.655 AYT CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.656 AYN CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.657 AYF CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.658 AYH CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.659 AYJ CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.660 AYX CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.019.661 AYS CiesSur 27-may-1995 1 9 1.995
9.038.034 ZVM CiesSur 05-abr-2007 3 1 2.007
9.038.035 ZVV CiesSur 05-abr-2007 3 2 2.007
9.038.036 ZU3 CiesSur 05-abr-2007 3 1 2.007
9.038.037 ZU5 CiesSur 05-abr-2007 3 1 2.007
9.038.038 ZU6 CiesSur 05-abr-2007 1 9 2.007
9.038.039 ZU7 CiesSur 05-abr-2007 1 9 2.007
9.038.040 ZU9 CiesSur 05-abr-2007 1 9 2.007
9.048.891 ZUZ CiesSur 05-abr-2007 3 1 2.007
9.048.892 ZUY CiesSur 05-abr-2007 3 1 2.007
9.048.893 ZUE CiesSur 05-abr-2007 3 1 2.007
9.048.894 ZUG CiesSur 05-abr-2007 3 2 2.007
9.048.895 ZUH CiesSur 05-abr-2007 3 1 2.007
9.048.896 ZUT CiesSur 05-abr-2007 3 1 2.007
9.048.897 ZUU CiesSur 05-abr-2007 3 1 2.007
9.038.041 ZXY CiesSur 26-abr-2007 3 2 2.007
9.038.042 ZXM CiesSur 26-abr-2007 3 2 2.007
9.038.101 ZYY CiesSur 26-abr-2007 3 1 2.007
9.038.102 ZY1 CiesSur 26-abr-2007 3 1 2.007
9.038.103 ZXX CiesSur 26-abr-2007 3 2 2.007
9.038.104 ZX3 CiesSur 26-abr-2007 3 1 2.007
9.038.105 ZX7 CiesSur 26-abr-2007 3 1 2.007
9.038.107 ZX8 CiesSur 26-abr-2007 3 1 2.007
9.038.108 ZX5 CiesSur 26-abr-2007 3 1 2.007
9.038.109 ZXT CiesSur 26-abr-2007 3 1 2.007
9.038.110 ZX4 CiesSur 26-abr-2007 3 1 2.007
9.038.111 ZXE CiesSur 05-may-2007 1 9 2.007
9.038.112 ZX2 CiesSur 05-may-2007 1 9 2.007
9.038.113 ZXV CiesSur 05-may-2007 1 9 2.007
9.038.114 ZXD CiesSur 05-may-2007 1 9 2.007
9.038.115 ZXA CiesSur 05-may-2007 3 2 2.007
9.038.116 ZXR CiesSur 05-may-2007 3 2 2.007
9.038.117 ZXJ CiesSur 05-may-2007 3 2 2.007
9.038.118 ZXK CiesSur 05-may-2007 3 2 2.007
1.002.551 B5/M CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.552 B2/4 CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.553 B2/3 CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.554 B2/E CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.555 B2/U CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.556 B2/M CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.557 B2/8 CiesSur 22-jun-2007 1 2 2.007
1.002.558 B2/D CiesSur 22-jun-2007 1 2 2.007
1.002.559 B2/T CiesSur 22-jun-2007 1 2 2.007
1.002.560 B2/R CiesSur 22-jun-2007 1 2 2.007
1.002.561 B2/6 CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.562 B2/X CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.563 B2/S CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.564 B2/G CiesSur 22-jun-2007 1 2 2.007
1.002.565 B2/1 CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.566 B2/V CiesSur 22-jun-2007 3 1
1.002.567 B2/B CiesSur 22-jun-2007 1 1 2.007
1.002.568 B2/C CiesSur 22-jun-2007 1 2 2.007
1.002.572 B2/5 CiesSur 19-mar-2008 3 2
1.002.608 B6/Z CiesSur 01-jun-2008 1 9 2.008
1.002.609 B6/I CiesSur 01-jun-2008 1 9 2.008
1.002.611 B6/H CiesSur 01-jun-2008 1 9 2.008
1.002.634 B6/M CiesSur 01-jun-2008 1 9 2.008
1.002.636 B2/K CiesSur 01-jun-2008 1 9 2.008
1.002.637 B6/B CiesSur 01-jun-2008 1 9 2.008
1.002.638 B6/V CiesSur 01-jun-2008 1 9 2.008
1.002.639 B6/L CiesSur 01-jun-2008 1 9 2.008
1.002.640 B6/J CiesSur 01-jun-2008 1 9 2.008
1.002.603 B6/4 CiesSur 21-jun-2008 1 9 2.008
1.002.633 B6/Y CiesSur 21-jun-2008 1 9 2.008
1.002.604 B7/P CiesSur 26-abr-2009 3 2
1.002.605 B7/H CiesSur 26-abr-2009 3 1
1.002.631 B7/E CiesSur 26-abr-2009 3 2
1.002.632 B7/A CiesSur 26-abr-2009 3 2
1.002.692 B9/7 CiesSur 10-may-2012 1 1 2.012
1.002.693 B9/G CiesSur 10-may-2012 1 2 2.012
1.002.694 B9/X CiesSur 10-may-2012 3 1 2.012
1.002.695 B9/U CiesSur 10-may-2012 1 2 2.012
1.002.696 B9/A CiesSur 10-may-2012 1 1 2.012
1.002.697 B9/R CiesSur 10-may-2012 1 2 2.012
1.002.698 B9/E CiesSur 10-may-2012 3 1 2.012
1.002.699 B9/4 CiesSur 10-may-2012 1 1 2.012
1.002.785 BI/T CiesSur 10-may-2012 1 1 2.012
1.002.787 BI/9 CiesSur 10-may-2012 1 2 2.012
1.002.788 BI/P CiesSur 10-may-2012 1 1 2.012
1.002.789 BI/K CiesSur 10-may-2012 1 1 2.012
1.002.790 BI/S CiesSur 10-may-2012 1 1 2.012
1.002.791 BI/Z CiesSur 10-may-2012 1 2 2.012
1.002.792 B8/M CiesSur 10-may-2012 3 2 2.012
1.002.793 BI/B CiesSur 10-may-2012 3 2 2.012
1.002.794 B8/7 CiesSur 10-may-2012 1 2 2.012
1.002.795 B8/N CiesSur 10-may-2012 3 1 2.012
38 BL/3 CiesSur 07-jun-2012 3 2 2.012
1.028.659 BE/7 CiesSur 04-jun-2013 1 9 2.013
1.028.660 BR/6 CiesSur 04-jun-2013 1 9 2.013
1.028.671 BE/5 CiesSur 04-jun-2013 1 9 2.013
1.028.672 BE/1 CiesSur 04-jun-2013 1 9 2.013
9.018.413 B1M Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.414 B2M Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.415 B1N Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.416 B4A Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.417 B2T Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.418 B3G Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.419 B4X Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.420 B1C Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.421 B4D Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.422 B2J Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.423 B0C Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.427 B2D Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.428 B0H Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.429 B4R Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.430 B3V Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.431 B1X Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.585 B0Z Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.586 B2Z Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.587 B1G Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.588 B0N Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.590 B5N Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.591 B4S Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.592 B1U Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.593 B0J Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.594 B2B Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.595 B4Y Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.597 B4C Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.598 B0P Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.600 B5R Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.651 B1S Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.653 B0A Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.654 B3Z Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.655 B0R Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.657 B07 Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.658 B5Z Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.662 B4V Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.663 B2L Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.664 B0V Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.665 B1D Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.666 B3L Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.667 B4U Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.668 BOL Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.669 B3X Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.670 B0B Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.671 B0G Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.672 B1A Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.673 B1P Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.674 B2N Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.675 B3K Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.676 B5E Ons 13-may-1995 1 9 1.995
9.018.677 B5D Ons 14-may-1995 1 9 1.995
9.018.589 B5M Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.692 B0F Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.693 B0U Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.694 B0M Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.695 B1R Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.696 B0E Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.697 B1T Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.698 B1E Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.699 B1H Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.700 B2K Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.701 B5X Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.702 B5Y Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.703 B5F Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.704 B5G Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.705 B5B Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.706 B5C Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.707 B1L Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.708 B3H Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.709 B2E Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.711 B5L Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.712 B5P Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.714 B5S Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.715 B5J Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.716 B5K Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.717 B5H Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.718 B5T Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.719 B5U Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.720 B5V Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.721 B2F Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.723 B4E Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.724 B0K Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.725 B0D Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.726 B0Y Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.727 B1F Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.728 B3Y Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.729 B4B Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.730 B4N Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.731 B5A Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.732 B3M Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.733 B0X Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.734 B1V Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.735 B1B Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.736 B2X Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.737 B2G Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.738 B2P Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.739 B2S Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.740 B2R Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.741 B3U Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.742 B3E Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.743 B3D Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.744 B3B Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.745 B1Z Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.749 B4P Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.750 B3P Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.752 B2H Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.753 B2V Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.754 B2Y Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.755 B1K Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.756 B0S Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.757 B1J Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.758 B2C Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.759 B2A Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.760 B2U Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.761 B3T Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.762 B3S Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.763 B3R Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.764 B3F Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.765 B3N Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.766 B4K Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.767 B4T Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.768 B4H Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.769 B4L Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.770 B4J Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.771 B4G Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.773 B6A Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.774 B6B Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.775 B6C Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.776 B6D Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.777 B6E Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.778 B6F Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.779 B6G Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.780 B4Z Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.781 B6H Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.782 B6J Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.783 B6K Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.784 B6M Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.785 B6L Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.786 B6N Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.787 B6P Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.788 B6R Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.789 B6S Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.790 B6T Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.791 B6U Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.792 B6V Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.793 B6X Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.794 B6Y Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.019.795 B6Z Ons 03-jun-1995 1 9 1.995
9.022.401 BDT Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.402 BDZ Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.403 BDH Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.406 BDK Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.408 BDJ Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.410 BDP Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.411 BDB Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.412 BDC Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.413 BDS Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.414 BDG Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.415 BDV Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.416 BDL Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.417 BDA Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.418 BDR Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.419 BDE Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.420 BDY Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.421 BDD Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.422 BDU Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.423 BES Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.424 BER Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.425 BEL Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.426 BEM Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.428 BEJ Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.429 BEK Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.430 BEG Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.431 BEN Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.432 BET Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.433 BEZ Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.434 BEB Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.435 BEC Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.436 BEX Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.437 BEH Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.438 BEE Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.439 BED Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.440 BEU Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.441 BEY Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.442 BEA Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.443 BEV Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.444 BEP Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.445 BGV Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.446 BGY Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.447 BGE Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.448 BGM Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.450 BGJ Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.202.405 BDX Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.202.407 BDF Ons 15-jun-1996 1 9 1.996
9.022.051 BPP Ons 29-may-1997 1 9 1.997
9.022.052 BNH Ons 29-may-1997 1 9 1.997
9.022.053 BPA Ons 29-may-1997 1 9 1.997
9.022.054 BPT Ons 29-may-1997 1 9 1.997
9.022.055 BRF Ons 29-may-1997 1 9 1.997
9.022.056 BNG Ons 29-may-1997 3 2 1.997
9.022.057 BRJ Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.058 BRC Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.059 BPX Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.060 BPU Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.061 BRT Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.062 BNZ Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.063 BPK Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.064 BNX Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.065 BRR Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.066 BRA Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.067 BNA Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.068 BPH Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.069 BNV Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.070 BNU Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.071 BPD Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.072 BRM Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.073 BEF Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.074 BRH Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.075 BRB Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.076 BNS Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.077 BNY Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.078 BRP Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.079 BNT Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.080 BNE Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.081 BNJ Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.082 BDN Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.083 BST Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.085 BUJ Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.086 BTZ Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.087 BSJ Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.022.088 BSN Ons 30-may-1997 1 9 1.997
9.038.155 ZCN Ons 29-abr-2004 3 2 2.004
9.038.156 ZCJ Ons 29-abr-2004 1 2 2.004
9.038.157 ZC6 Ons 29-abr-2004 1 2 2.004
9.038.158 ZC1 Ons 29-abr-2004 1 2 2.004
9.038.159 ZCP Ons 29-abr-2004 1 2 2.004
9.038.160 ZC2 Ons 29-abr-2004 1 1 2.004
9.038.161 ZCE Ons 29-abr-2004 1 2 2.004
9.038.162 ZCS Ons 29-abr-2004 1 2 2.004
9.038.163 ZCV Ons 29-abr-2004 3 1 2.004
9.038.164 ZC3 Ons 29-abr-2004 3 2 2.004
3 ZKM Ons 26-may-2004 1 1 2.004
4 ZKN Ons 26-may-2004 1 1 2.004
5 ZRE Ons 26-may-2004 1 9 2.004
9.038.451 ZK3 Ons 26-may-2004 1 1 2.004
9.038.452 ZKA Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.453 ZK4 Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.454 ZK5 Ons 26-may-2004 3 2 2.004
9.038.455 ZK6 Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.456 ZK7 Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.457 ZK8 Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.458 ZK9 Ons 26-may-2004 1 1 2.004
9.038.459 ZKC Ons 26-may-2004 1 1 2.004
9.038.460 ZKD Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.471 ZKH Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.472 ZKX Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.473 ZKE Ons 26-may-2004 1 1 2.004
9.038.474 ZKV Ons 26-may-2004 1 1 2.004
9.038.475 ZKG Ons 26-may-2004 1 1 2.004
9.038.476 ZKJ Ons 26-may-2004 1 1 2.004
9.038.477 ZKT Ons 26-may-2004 1 1 2.004
9.038.478 ZKK Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.479 ZKS Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.480 ZKU Ons 26-may-2004 1 2 2.004
9.038.483 ZJJ Ons 26-jun-2004 1 2 2.004
9.038.484 ZJX Ons 26-jun-2004 1 2 2.004
9.048.885 ZVN Ons 30-mar-2007 3 1 2.007
9.048.886 ZVP Ons 30-mar-2007 3 1 2.007
9.048.887 ZVS Ons 30-mar-2007 3 2 2.007
9.048.888 ZVK Ons 31-mar-2007 3 1 2.007
9.038.009 ZYX Ons 19-abr-2007 3 2 2.007
9.038.010 ZYK Ons 19-abr-2007 3 1 2.007
9.038.011 ZYC Ons 19-abr-2007 3 2 2.007
9.038.012 ZYM Ons 19-abr-2007 3 1 2.007
9.038.013 ZY5 Ons 19-abr-2007 3 2 2.007
9.038.123 B3/G Ons 07-may-2007 3 1
9.038.124 B3/2 Ons 07-may-2007 3 1
9.038.125 B3/3 Ons 07-may-2007 3 2
9.042.818 B5/U Ons 08-jun-2007 1 2 2.007
9.042.819 B1/C Ons 08-jun-2007 1 9 2.007
9.042.820 B1/K Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.821 B4/E Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.822 B4/H Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.823 B4/G Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.824 B4/5 Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.825 B4/M Ons 08-jun-2007 1 2 2.007
9.042.826 B5/N Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.831 B1/D Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.832 B1/G Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.833 B1/T Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.834 B1/N Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.835 B4/U Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.836 B4/Y Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.837 B4/J Ons 08-jun-2007 1 2 2.007
9.042.838 B4/L Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.839 B4/D Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
9.042.840 B4/C Ons 08-jun-2007 1 1 2.007
1.000.601 B4/2 Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
1.000.602 B4/B Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
1.000.603 B4/4 Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
1.000.604 B4/V Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
1.000.605 B4/3 Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
1.000.606 B4/7 Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
1.000.607 B4/9 Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
1.000.608 B4/6 Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
1.000.609 B4/1 Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
1.000.610 B4/8 Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
1.000.772 B4/P Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
1.000.773 B4/R Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
1.000.774 B4/S Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
1.000.775 B4/A Ons 10-jun-2007 1 9 2.007
1.000.776 B4/K Ons 10-jun-2007 1 9 2.007
1.000.777 B4/Z Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
1.000.778 B5/1 Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
1.000.779 B5/P Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
1.000.780 B5/E Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
1.000.781 B5/6 Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
1.000.782 B5/3 Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
9.042.827 B4/X Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
9.042.828 B4/T Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
9.042.829 B5/R Ons 10-jun-2007 1 2 2.007
9.042.830 B5/B Ons 10-jun-2007 1 1 2.007
28 B5/D Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.783 B5/C Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.784 B5/L Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.785 B5/S Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.786 B4/N Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.787 B5/K Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.788 B5/G Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.789 B5/H Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.790 B5/I Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.791 B5/2 Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.792 B5/5 Ons 11-jun-2007 1 2 2.007
1.000.793 B5/7 Ons 11-jun-2007 1 2 2.007
1.000.794 B5/8 Ons 11-jun-2007 1 2 2.007
1.000.795 B5/4 Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.796 B5/V Ons 11-jun-2007 1 2 2.007
1.000.797 B5/Y Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.798 B5/T Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.799 B5/X Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.000.800 B5/9 Ons 11-jun-2007 1 1 2.007
1.002.569 B2/I Ons 17-mar-2008 3 2
1.002.570 B2/L Ons 17-mar-2008 3 2
1.002.581 BD/1 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.582 BD/2 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.583 BD/3 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.584 BD/4 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.585 BD/5 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.586 BD/6 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.587 BD/7 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.588 BD/8 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.589 BD/9 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.590 BD/A Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.591 BC/Z Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.592 BC/K Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.593 BC/T Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.594 BC/J Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.595 BC/8 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.596 BC/M Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.597 BC/Y Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.598 BC/G Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.599 BC/R Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.600 BC/V Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.601 BB/K Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.602 BB/9 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.621 BC/B Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.622 BC/C Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.623 BC/3 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.624 BC/P Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.625 BC/X Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.626 BC/7 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.627 BC/I Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.628 BB/J Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.629 BB/X Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.630 BB/8 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.641 BC/L Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.642 BC/N Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.643 BC/2 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.644 BC/9 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.645 BC/U Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.646 BC/6 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.647 BC/4 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.648 BC/E Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.649 BC/A Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.650 BC/S Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.651 BA/Z Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.652 BA/Y Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.653 BA/X Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.654 BA/V Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.655 BA/U Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.656 BA/S Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.657 BA/R Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.658 BA/P Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.659 BA/M Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.660 BA/K Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.661 BA/J Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.662 BA/I Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.663 BA/H Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.664 BA/E Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.665 BA/D Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.666 BA/B Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.667 BA/A Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.668 BA/9 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.669 BA/8 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.670 BA/7 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.671 BA/6 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.672 BA/5 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.673 BA/4 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.674 BA/3 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.675 BA/2 Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.751 BD/G Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.752 BD/C Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.753 BD/V Ons 10-may-2008 3 9 2.008
1.002.754 BD/Z Ons 10-may-2008 1 1 2.008
1.002.755 BD/K Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.756 BD/M Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.757 BC/D Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.758 BD/I Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.759 BD/D Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.760 BD/Y Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.761 BD/L Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.762 BD/S Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.763 BD/X Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.764 BD/T Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.765 BD/U Ons 10-may-2008 1 1 2.008
1.002.766 BD/J Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.767 BD/R Ons 10-may-2008 1 9 2.008
1.002.612 B6/A Ons 30-may-2008 1 9 2.008
1.002.613 B6/X Ons 30-may-2008 1 9 2.008
1.002.617 B6/E Ons 30-may-2008 1 9 2.008
1.002.576 BB/M Ons 04-abr-2009 3 2
1.002.577 BB/1 Ons 04-abr-2009 3 9 2.009
1.002.578 B7/G Ons 04-abr-2009 3 2
1.002.701 B9/P Ons 16-may-2012 1 2 2.012
1.002.702 BD/N Ons 16-may-2012 1 2 2.012
1.002.703 B9/I Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.704 B8/X Ons 16-may-2012 1 2 2.012
1.002.705 B9/K Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.706 B9/8 Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.707 B8/2 Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.708 B9/Y Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.709 B9/L Ons 16-may-2012 1 2 2.012
1.002.710 B9/C Ons 16-may-2012 3 2 2.012
1.002.711 B9/Z Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.712 B9/5 Ons 16-may-2012 1 2 2.012
1.002.713 B9/V Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.714 B9/B Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.716 B9/H Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.717 B8/Z Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.718 B9/M Ons 16-may-2012 1 2 2.012
1.002.720 B9/T Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.721 B8/5 Ons 16-may-2012 1 2 2.012
1.002.723 B8/R Ons 16-may-2012 1 2 2.012
1.002.726 B8/L Ons 16-may-2012 1 1 2.012
1.002.797 B9/D Ons 16-may-2012 1 2 2.012
1.002.798 B8/4 Ons 16-may-2012 3 2 2.012
42 BH/E Ons 18-jun-2012 1 2 2.012
43 BL/4 Ons 18-jun-2012 1 1 2.012
44 BL/8 Ons 18-jun-2012 1 1 2.012
1.028.721 BJ/2 Ons 30-may-2013 1 1 2.013
1.028.722 BJ/5 Ons 30-may-2013 1 2 2.013
1.028.723 BL/A Ons 30-may-2013 1 1 2.013
1.028.724 BH/7 Ons 30-may-2013 1 2 2.013
1.028.725 BH/L Ons 30-may-2013 1 2 2.013
1.028.726 BJ/C Ons 30-may-2013 1 2 2.013
1.028.727 BJ/A Ons 30-may-2013 1 1 2.013
1.028.728 BJ/B Ons 30-may-2013 1 1 2.013
1.028.729 BJ/8 Ons 30-may-2013 1 1 2.013
1.028.730 BL/X Ons 30-may-2013 1 1 2.013
1.028.731 BL/B Ons 30-may-2013 1 1 2.013
1.028.732 BL/G Ons 30-may-2013 1 1 2.013
1.028.733 BL/V Ons 30-may-2013 1 2 2.013
1.028.734 BH/1 Ons 30-may-2013 1 2 2.013
1.028.735 BH/C Ons 30-may-2013 1 1 2.013
1.028.736 BL/R Ons 30-may-2013 1 1 2.013
1.028.737 BL/D Ons 30-may-2013 1 2 2.013
1.028.738 BL/C Ons 30-may-2013 3 2 2.013
1.028.739 BJ/P Ons 30-may-2013 1 2 2.013
1.028.740 BL/P Ons 30-may-2013 1 2 2.013
9.067.931 BL/6 Ons 30-may-2013 1 2 2.013
9.067.932 BL/2 Ons 30-may-2013 1 1 2.013
9.067.933 BE/K Ons 30-may-2013 1 2 2.013
9.067.934 BE/9 Ons 30-may-2013 1 2 2.013
9.067.935 BE/D Ons 30-may-2013 1 1 2.013
9.067.936 BE/X Ons 30-may-2013 1 1 2.013
9.067.937 BE/2 Ons 30-may-2013 1 1 2.013
9.067.938 BL/9 Ons 30-may-2013 1 1 2.013
9.067.939 BE/8 Ons 30-may-2013 1 1 2.013
9.067.940 BE/G Ons 30-may-2013 1 1 2.013
9.067.941 BG/D Ons 30-may-2013 1 2 2.013
9.067.942 BG/Y Ons 30-may-2013 1 2 2.013
9.067.943 BG/M Ons 30-may-2013 1 9 2.013
9.067.944 BG/H Ons 30-may-2013 1 2 2.013
1.028.675 ZPH Ons 11-jul-2013 1 9 2.013
9.038.407 ZMT Sagres 06-jun-2003 1 1 2.003
9.038.408 ZMN Sagres 06-jun-2003 1 9 2.003
9.038.409 Z8N Sagres 06-jun-2003 1 1 2.003
9.038.410 Z4M Sagres 06-jun-2003 1 1 2.003
9.038.411 Z4A Sagres 06-jun-2003 1 2 2.003
9.038.412 ZC4 Sagres 06-jun-2003 1 1 2.003
9.038.413 ZN4 Sagres 06-jun-2003 1 1 2.003
9.038.414 Z4K Sagres 06-jun-2003 1 1 2.003
9.038.415 ZB8 Sagres 06-jun-2003 1 1 2.003
9.038.437 ZEA Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.438 ZEH Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.439 ZE2 Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.440 ZEY Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.441 ZED Sagres 17-jun-2003 1 1 2.003
9.038.442 ZD6 Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.443 ZEE Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.444 ZES Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.445 ZE7 Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.446 ZE5 Sagres 17-jun-2003 1 1 2.003
9.038.447 ZE9 Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.448 ZEP Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.449 ZE3 Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.450 ZE1 Sagres 17-jun-2003 1 9 2.003
9.038.339 ZDK Sagres 27-abr-2004 1 1 2.004
9.038.340 ZDA Sagres 27-abr-2004 1 2 2.004
9.038.341 ZDD Sagres 27-abr-2004 1 1 2.004
9.038.342 ZDE Sagres 27-abr-2004 1 1 2.004
9.038.345 ZDC Sagres 27-abr-2004 1 2 2.004
9.038.346 ZDN Sagres 27-abr-2004 1 2 2.004
9.038.347 ZDJ Sagres 27-abr-2004 1 2 2.004
9.038.354 ZDH Sagres 23-may-2004 1 1 2.004
9.038.355 ZDR Sagres 23-may-2004 1 1 2.004
9.038.356 ZD7 Sagres 23-may-2004 1 2 2.004
9.038.357 ZDZ Sagres 23-may-2004 1 2 2.004
9.038.358 ZDP Sagres 23-may-2004 1 2 2.004
9.038.359 ZDU Sagres 23-may-2004 1 2 2.004
9.038.360 ZD5 Sagres 23-may-2004 1 1 2.004
9.038.361 ZDG Sagres 23-may-2004 1 1 2.004
9.038.362 ZD1 Sagres 23-may-2004 1 1 2.004
9.038.364 ZD8 Sagres 23-may-2004 1 2 2.004
9.038.365 ZJ2 Sagres 23-may-2004 1 2 2.004
9.038.366 ZJ3 Sagres 23-may-2004 1 1 2.004
9.038.467 ZJ9 Sagres 25-jun-2004 1 1 2.004
9.038.468 ZJ5 Sagres 25-jun-2004 1 1 2.004
9.038.469 ZJ4 Sagres 25-jun-2004 1 2 2.004
9.038.470 ZJA Sagres 25-jun-2004 1 2 2.004
9.038.481 ZJC Sagres 25-jun-2004 1 1 2.004
9.038.482 ZJG Sagres 25-jun-2004 1 1 2.004
9.038.489 ZNA Sagres 27-abr-2005 1 9 2.005
9.038.490 ZNC Sagres 27-abr-2005 1 9 2.005
9.038.491 ZNK Sagres 27-abr-2005 1 1 2.005
9.048.884 ZU2 Sagres 22-mar-2007 3 2 2.007
9.038.015 ZY2 Sagres 17-abr-2007 3 1 2.007
9.038.016 ZU1 Sagres 17-abr-2007 1 2 2.007
9.038.017 ZYE Sagres 17-abr-2007 1 2 2.007
9.038.018 ZUN Sagres 17-abr-2007 3 2 2.007
9.038.019 ZY3 Sagres 17-abr-2007 3 1 2.007
9.038.020 ZYH Sagres 17-abr-2007 3 9 2.007
9.038.021 ZYA Sagres 17-abr-2007 3 1 2.007
9.038.022 ZUR Sagres 17-abr-2007 3 1 2.007
9.038.023 ZUK Sagres 17-abr-2007 1 2 2.007
9.038.024 ZYP Sagres 17-abr-2007 3 1 2.007
9.038.025 ZUM Sagres 17-abr-2007 3 2 2.007
9.038.026 ZYG Sagres 17-abr-2007 3 1 2.007
9.038.027 ZYV Sagres 17-abr-2007 3 1 2.007
9.048.898 ZUP Sagres 17-abr-2007 3 1 2.007
9.048.899 ZUV Sagres 17-abr-2007 3 2 2.007
9.048.900 ZUX Sagres 17-abr-2007 3 1 2.007
9.038.044 ZXH Sagres 14-may-2007 3 2 2.007
9.038.045 ZXN Sagres 29-may-2007 1 2 2.007
9.038.046 ZXP Sagres 29-may-2007 1 1 2.007
9.038.126 B3/N Sagres 29-may-2007 1 2 2.007
9.038.127 B3/B Sagres 29-may-2007 1 9 2.007
9.038.128 B3/A Sagres 29-may-2007 1 1 2.007
9.038.131 B3/4 Sagres 29-may-2007 1 2 2.007
9.038.132 B3/7 Sagres 29-may-2007 1 1 2.007
9.038.133 B3/6 Sagres 29-may-2007 1 1 2.007
9.038.134 B3/C Sagres 29-may-2007 1 9 2.007
9.038.135 B3/M Sagres 29-may-2007 1 2 2.007
9.038.137 B3/J Sagres 29-may-2007 1 1 2.007
9.038.138 ZXG Sagres 29-may-2007 1 1 2.007
9.038.139 ZXU Sagres 29-may-2007 1 9 2.007
9.038.140 ZX6 Sagres 29-may-2007 1 2 2.007
9.042.811 B3/X Sagres 29-may-2007 1 2 2.007
1.002.574 B7/X Sagres 03-abr-2009 3 2
1.002.575 BB/G Sagres 03-abr-2009 3 2 2.009
1.002.606 B7/C Sagres 28-abr-2009 3 1
29 BI/4 Sagres 08-abr-2012 3 2 2.012
32 BE/M Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
33 BE/R Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
34 BH/A Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.722 B8/H Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.724 B8/Y Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
1.002.727 BD/P Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
1.002.728 B8/S Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
1.002.729 B8/8 Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.731 BH/5 Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.732 BH/2 Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
1.002.733 BH/X Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.734 BH/K Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
1.002.735 BH/P Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
1.002.736 BH/J Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.737 BH/M Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
1.002.738 BH/4 Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.739 BH/V Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
1.002.740 BE/H Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.741 BE/6 Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.742 BE/T Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
1.002.743 BE/U Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.744 BE/Z Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.745 BE/E Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.746 BE/S Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.747 BE/N Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.748 BE/V Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.749 BE/P Sagres 22-may-2012 1 1 2.012
1.002.750 BE/J Sagres 22-may-2012 1 2 2.012
45 BE/A Sagres 21-jun-2012 1 2 2.012
1.028.651 BG/B Sagres 01-jun-2013 1 1 2.013
1.028.652 BG/R Sagres 01-jun-2013 1 2 2.013
1.028.653 BG/9 Sagres 01-jun-2013 1 9 2.013
1.028.654 BG/7 Sagres 01-jun-2013 1 1 2.013
1.028.655 BG/Z Sagres 01-jun-2013 1 9 2.013
1.028.656 BG/U Sagres 01-jun-2013 1 9 2.013
1.028.657 BG/8 Sagres 01-jun-2013 1 9 2.013
1.028.658 BG/L Sagres 01-jun-2013 1 9 2.013
9.067.945 BH/I Sagres 01-jun-2013 1 2 2.013
9.067.946 BH/8 Sagres 01-jun-2013 1 2 2.013
9.067.947 BH/B Sagres 01-jun-2013 1 9 2.013
9.067.948 BH/H Sagres 01-jun-2013 1 1 2.013
9.067.949 BH/3 Sagres 01-jun-2013 1 2 2.013
9.067.950 BH/U Sagres 01-jun-2013 1 9 2.013
9.067.951 BH/N Sagres 01-jun-2013 1 1 2.013
9.067.952 B8/9 Sagres 01-jun-2013 1 1 2.013
9.067.953 B8/I Sagres 01-jun-2013 1 1 2.013
9.067.954 B8/3 Sagres 01-jun-2013 1 2 2.013
9.067.955 BG/T Sagres 01-jun-2013 1 1 2.013
9.067.956 BG/1 Sagres 01-jun-2013 1 2 2.013
9.067.957 BG/K Sagres 01-jun-2013 1 2 2.013
9.067.958 BG/3 Sagres 01-jun-2013 1 9 2.013
9.067.959 BG/V Sagres 01-jun-2013 1 2 2.013
9.067.960 BG/A Sagres 01-jun-2013 1 2 2.013

Pardelas cincentas marcadas 2009-2013


Pardelas cincentas (Calonectris diomedea) marcadas no Parque Nacional entre 2009 e 2013. Cory’s shearwaters ringed at the National Park of the Atlantic Islands of Galicia 2009-2013.

LPE: Lonxitude do peteiro; CPE: Comprimento do peteiro.


ANEL DATA COLONIA IDADE SEXO CABEZA LPE CPE Á TARSO PESO
6188376 07-30-09 Cíes Sur adulto
6188377 07-30-09 Cíes Sur adulto
6198589 07-21-11 Tropezas adulto femia 108.33 53.40 18.93 345 56.34 900
6198590 07-21-11 Tropezas adulto macho 111.74 56.08 20.07 363 58.48 840
6198591 07-21-11 Percha adulto macho 118.31 57.75 20.65 362 57.23 970
6198592 08-23-11 Cíes Sur adulto femia 105.55 49.80 18.30 366 57.80 710
6198593 08-23-11 Cíes Sur adulto macho 114.10 57.85 20.20 384 58.65 800
6198594 08-24-11 Tropezas adulto femia 109.90 53.50 18.40 353 57.50 700
6198595 08-24-11 Tropezas adulto macho 110.00 53.80 22.50 367 56.60 800
6198596 08-24-11 Tropezas adulto femia 113.60 58.10 19.70 364 58.90 740
6198597 08-24-11 Tropezas adulto femia 48.50 17.70 356 58.70 680
6198598 08-24-11 Tropezas adulto macho 117.70 56.80 20.10 370 58.50 860
6198599 08-24-11 Tropezas adulto femia 107.70 50.50 19.50 367 56.10 740
6198600 08-24-11 Tropezas adulto macho 116.60 57.20 21.30 360 60.00 820
6206859 07-19-12 Tropezas adulto femia 108.44 51.42 19.43 353 56.90 760
6206868 07-10-13 Tropezas adulto femia 111.64 51.66 16.98 345 55.01 720
7109832 08-24-11 Tropezas adulto femia 115.00 57.80 18.10 372 58.00 720
7109833 08-24-11 Tropezas adulto femia 110.00 50.50 20.70 356 56.70 800
6206873 07-30-13 Tropezas adulto femia 109.23 52.74 18.12 363 55.02 660
6206874 07-30-13 Tropezas adulto femia 111.58 56.04 20.22 365 56.03 720
6206875 07-30-13 Tropezas adulto macho 112.33 52.63 22.94 360 56.24 900T
6206876 07-30-13 Tropezas adulto macho 115.95 56.89 21.32 380 58.81 900
6206877 07-30-13 Tropezas adulto macho 108.74 52.81 21.24 351 49.83 740
6206878 09-08-13 Tropezas polo macho 108.84 54.23 19.49 172 59.56

Datos máis completos ao dispor no repositorio figshare pódense baixar picando eiqui. The complete database including mollecular data can be downloaded from figshare by clicking here.