Las colonias de aves marinas de la costa Occidental de Galicia. Características, censo y evolución de sus poblaciones

Bárcena, F. & Souza, J.A. Las colonias de aves marinas de la costa Occidental de Galicia. Características, censo y evolución de sus poblaciones. Ecología 1. (1987). ISSN 0214-0896


 

Plan Integral de Recuperación e Conservación das Aves Mariñas Ameazadas de Galicia

Munilla, I. & Velando, A. Plan Integral de Recuperación e  Conservación das Aves  Mariñas Ameazadas de Galicia. (Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, Xunta de Galicia, 2008).


Neste documento preséntase a memoria do “Plan Integral de Recuperación e Conservación das Aves Nidificantes en Cantís Costeiros: Uria aalge, Phalacrocorax aristotelis e Rissa tridactyla” ao abeiro do concurso público convocado pola Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia, para a elaboración de planes de recuperación e conservación de diversas especies de fauna incluídas no catálogo galego de especies ameazadas (DOGA de 18 de xaneiro de 2007). Por tanto, contén a información biolóxica oportuna e as recomendacións de manexo necesarias para a conservación das poboacións galegas de tres aves mariñas: airo (Uria aalge), corvo mariño (Phalacrocorax aristotelis) e gaivota de tridáctila (Rissa tridactyla). O seu obxectivo último é garantir a persistencia desas especies en Galicia no longo prazo.